Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-14T11:12:23+02:00

Osmanlı devletinde kentleşme olgusu Tanzimat döneminde daha da önem kazanır.
Özellikle 19. yüzyılda kentleşmeyle beraber kültürel değişim hızlanır. Batılılaşma
hareketleri Tanzimat döneminde her bakımdan günlük hayata yansır. Saraydan
başlayarak toplumun bütününe yansıyan yenilik düşüncesi, eski hayat tarzının
değişmesinde etkili olur. İstanbul ve İstanbul halkı değişimden çok etkilenir. Bu kent,
semtleriyle de zenginliğin cazibe merkezi olur. Beyoğlu ve Galata en gözde mekanlardır.
İstanbul’daki Adalar, Boğaziçi, Çamlıca, Yeniköy, Tarabya ve Büyükdere mesire ve
eğlence yerlerine karşılık olarak Paris’te Bologna veya Vincent ormanları görülür.
İstanbul, Batılı yaşam tarzı, mimari, kılık-kıyafete, arabalar, alafranga sofralara kadar
Paris’e benzer. Bu durum, dönemin romanlarına da önemli ölçüde yansır. Tanzimat
dönemi yazarları romanlarında İstanbul ve Paris kentlerini birçok yönden karşılaştırır.
Anahtar Kelimeler: Tanzimat dönemi edebiyatı, kültürel değişim, Batılılaşma, Türk
romanı.

0