Cevaplar

2012-12-14T00:50:58+02:00

Kıta veya anakara, yeryüzünü oluşturan büyük kara parçaları.

Kıta'yı tanımlayan tek bir standart yoktur ve bu yüzden farklı kültürler ve bilimler neyin kıta olarak yorumlanacağına ilişkin farklı listelere sahiptirler. Genelde, bir kıta geniş alanlı olmalı, sualtında olmayan topraklardan meydana gelmeli ve önemli jeolojik sınırları olmalıdır. Bazıları en fazla dört ya da beş kıta olduğunu düşünürken, en yaygın kullanımda altı veya yedi kıta sayılır. Ama genelde yedi kıta olarak bilinir. Bazıları Afrika, Avrupa ve Asya'nın birleştiği yeri Avrasya kıtası olarak görür, ancak burası sanıldığı gibi ayrı bir kıta değil sadece o bölgenin takma adıdır.

Dünyanın altı kıtası şunlardır:

Avrupa Afrika Antarktika Asya Amerika Avustralya (Okyanusya)

Ayrı olduğu savunulan (ara) kıtalar:

Kuzey Amerika Güney Amerika Avustralya Okyanusya

Takım kıtalar:

Avrasya Afrika-Avrasya

 

 

MERİDYEN

Başlığın diğer anlamları için Meridyen sayfasına bakınız. Şekilde dıştaki büyük turuncu çember ile gösterilen meridyen, Z (zenit) noktasından geçer. Gözlemcinin konumu ise merkezde O harfi ile gösterilmiştir.

Gökbiliminde meridyen, gökküre üzerindeki hayali bir çemberdir. Meridyen, ufukta kuzey noktasından başlayıp gök kutbu üzerinden zenit noktasına, oradan ufukta güney noktası üzerinden nadir'e ulaşır ve ufuk düzlemine diktir.[1]

Meridyen yerel olarak ufka göre sabitlenmiş olduğundan dolayı, dünya döndükçe yıldızlar meridyene doğru hareket ediyor gibi görünürler. Eğer bir gök cisminin sağ açıklığını ve yerel yıldızıl zamanı biliyorsanız, söz konusu cismin meridyeni ne zaman geçeceğini veya ne zaman meridyen üzerinde bulunacağını hesaplayabilirsiniz.[2]

Meridyenin ufuk üstünde kalan kısmına üst meridyen, ufuk altında kalan kısmına ise alt meridyen denir.

 

UYGARLIK

 

Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi, yerleşik hayata ilk geçen Türk kavimi olan Uygurlardan gelmektedir.

Medeniyet ve uygarlık kavramları çoğunlukla aynı anlamda kullanılmakla birlikte, uygarlığın daha geniş bir anlam taşıdığını ifade etmek mümkündür.

Medeniyetin, belirli bir insan topluluğu veya topluluklarının belirli bir coğrafya üzerinde ve belirli bir zaman içinde ortaya koydukları değerlerle sınırlı olmasına karşı; uygarlık kavramının, binlerce yıl devam eden gelişmeler sonunda, insan aklının, bilim ve teknolojisinin katkısı ile ortaya çıkan ve tüm insanlığın eseri ve malı olan evrenselliği sözkonusudur.

Uygarlığın doğuşuna ve yükselişine Çin'den Uygur ve Orta Asya Türklerine; Hindistan'dan ve Mezopotamya medeniyetinden eski Mısır medeniyetine; Ege kıyılarındaki antik çağ sitelerinden Roma'ya; Batı Avrupa'da aydınlanma çağını yaratan, sanayi inkılabını gerçekleştiren milletlere ve nihayet Amerika ve Uzak Doğu'daki Japonlar'a kadar, tarih boyunca sayılamayacak kadar çok ülkenin ve ulusun katkısı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir.

0