Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-13T23:10:16+02:00

HIZLI NÜFUS ARTIŞININ SEBEPLERİ


Bir zamanlar doğum ve ölüm oranları birbirine çok yakındı.İnsanlar çok sayıda çok sayıda çocuğa sahip oluyordu fakat bunların çoğu beş yaşına gelmeden ölüyordu.Bu bilim ve teknolojinin gelişmeye başladığı Sanayi Devrimi ile değişerek hızlı bir nüfus artışı ortaya çıktı.Buna insanların bilinçsizliği de eklenince durum vahim bir hal aldı.Hızlı nüfus artışının başlıca sebepleri şunlardır:


Doğum oranlarının yüksek olması.Bunun de kendi içinde çok çeşitli nenenleri vardır:


- Aile planlamasının eğitim yetersizliği vb. nedenlerle uygulanamaması,
- Geleneksel aile yapısı,
- Eğitimin yetersiz olması,
- Çeşitli dini baskılar,
- Bazı sosyal ve politik sebepler.
- Çocuk ölümlerinin giderek azalması.Bunun nedenleri:
- Özellikle Sanayi Devrimi ile gelişen teknoloji sayesinde geliştirilen aşılar ve aşı kampanyalarının yaygınlaşması,
- Artan eğitim düzeyi ile birlikte annelerin bilinçlenmesi,
- Beslenme koşullarının iyileşmesi.
- Yeni tür tohum üretimi, kimyasal gübreler, böcek vb. zararlıyla mücadele maddelerinin üretimi ve daha gelişmiş makineler üretimini sağlayan teknoloji sayesinde besin üretiminin artması ,ulaşım ve taşımacılığın gelişmesiyle bölgeler arasında dağılımının sağlanması ve yine teknolojik gelişmeler sayesinde yeni ve etkili ilaçların üretilmesi sayesinde sağlık ve beslenme koşullarının iyileşmesi.
- Sağlık, beslenme ve eğitim şartlarının düzelmesiyle yaşam standartlarının yükselmesi ve ortalama insan ömrünün uzaması.


HIZLI NÜFUS ARTIŞININ SONUÇLARI


Hızlı nüfus artışının olumsuz ve olumlu olmak üzere iki tür sonuçu vardır:


Nüfus Artışının Olumsuz Sonuçları:


- Artan nüfusa yeterli iş imkanı sağlanamadığından işsizlik artar.Bu da kalkınma hızını böylece de kişi başına düşen ulusal geliri azaltır.Enflasyon artar.
- Insanlarin temel ihtiyaçlarinin karsilanmasi zorlaşır.
- İşsizlik iç ve dış göçün artışına sebep olur.
- Bağımlı yani çalışma çağında olup çalışamayan nüfus ve tüketici nüfus artar.
- Çalışan ve çalışmayan nüfus arasında gelir eşitsizliği olur.Bu da sosyal bunalımlara yol açar.
- Demografik ( Nüfusa yapılan yatırım-yol su ,elektrik, konut, hastane, okul gibi) yatırımlar artar.Bu da ülke ekonomisine önemli bir yük oluşturur.
- Tüketim artar.İhracat azalır ithalat artar.
- Devletin tasarrufları azalır.
- Konut sıkıntısı ve sonucunda da gecekondulaşma olur.Yoğun nüfuslu bölgelerde arsa, konut vb. ücretleri artar.
- Belediye hizmetleri zorlaşır.
- Artan nüfus için ilaç vb. tedavi malzemeleri ve doktor vb. sağlık personeli ihtiyacı karşılanamaz.
- Tarım alanlarının amaç dışı kullanımı artar.
- Çevre sorunları artar.
- Artan ihtiyacı karşılamak için fabrikalar üretimlerini artırarak hava ve su kirliliğini artırırlar.
- Artan nüfusla birlikte ortaya çıkan çöp miltarıda artar(Özellikle katı çöpler).
- Artan enerji talebini karşılamak için enerji kaynaklarının daha çok tüketilmesi.
- İhtiyacı karşılamak için daha fazla kimyasal gübre ve zararlılarla mücadele ilaçları vb. kullanılması tarım alanlarının kirlenmesine yol açar.
- Toprağın bilinçsiz ve aşırı kullanılması sonucu toprak verimsizleşir.
- İhtiyacı karşılamak için yeni tarım alanlarına ihtiyaç duyulur.
- Yeni tarım alanları açmak için ağaçlar kesilerek ve daha bir sürü şekilde vahşi yaşama ve doğaya zarar verilir ve kirletilir.Bu da çeşitli türlerin nesillerinin tükenmesine yol açar.
- Fosil yakıtlar daha fazla tüketilir.
- Düşük gelirlilerin yaşam koşulları kötüleşir.Yetersiz beslenme ve hijyenik olmayan yaşam koşulları gibi nedenlerle hastalıklar artar.
- Ekonomik olarak devlet sıkıntı içine girer.


Nüfus Artışının Olumlu Sonuçları:


- Artan nüfusla birlikte mal ve hizmetlere olan talepte artar.
- Ekonomide canlılık ve çeşitlilik sağlanır.
- İşçi ücretleri düşer.Böylece üretim maliyetleri düşer.
- Devletin vergi gelirleri artar.
- Yeni endüstri dalları doğar.
- İhracatta rekabet kolaylaşır.
- Üretim artar.
- Ülke savunmasına katkısı olur.

böyle bir şey mi diyosun ? yardımcı olamadıysam kusura bakma bunu buldum :))
1 5 1
2012-12-14T00:38:36+02:00

İç Anadolu Bölgesi

Nüfus büyüklüğü bakımından 2. sıradadır. Bölge içinde en kalabalık bölüm Yukarı Sakarya Bölümü'dür. Bölge içinde en tenha bölüm Yukarı Kızılırmak Bölümü'dür. Ankara başkent olması nedeniyle bir hizmet ve idari kenttir. Ankara-Konya-Kayseri Büyükşehir belediyesi statüsündedir. Kırsal nüfusu en fazla olan 2. bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Fizyolojik nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Nüfus dağılışı dengesizdir. Toplu yerleşme görülür.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Nüfusu en az olan 2. bölgedir. Nüfus daha çok sulama olanaklarının geliştiği ve elverişli iklim şartlarına sahip yerlerde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Doğal nüfus artış hızı (kabadoğum) oldukça yüksektir. Nüfusun yarıdan fazlası kentlerde yaşar. Tarımsal nüfus yoğunluğu düz alanlardan dolayı düşüktür. Nüfusun dağılımı düzensizdir. Toplu yerleşme görülür. Nüfus artış hızı Marmara Bölgesi'nden sonra en fazla olan bölgedir.

Doğu Anadolu Bölgesi

Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesidir. Nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir. . Karadeniz ile birlikte tarımsal nüfus yoğunluğu çok fazladır. Erzurum Büyükşehir belediyesi statüsündedir. Doğal nüfus artış hızı oldukça yüksektir (Hakkâri % 32). Bölge sürekli göç verir. Dışarıya çok fazla göç verir. Nüfus daha çok çukur alanlarda ve ovalarda toplanmıştır. En yoğun nüfuslu bölümü Yukarı Fırat Bölümü'dür (Elazığ-Malatya). En tenha bölümü Hakkâri Bölümü'dür.

Karadeniz Bölgesi

Kırsal nüfusun kentsel nüfustan fazla olduğu tek bölgedir. Nüfus artış hızı en düşük olan bölgedir. Nüfus yoğunluğu Doğu Karadeniz'de en fazladır. En çok göç veren bölgedir. Orta Karadeniz Bölümünde nüfusun dağılışı diğer bölümlere oranla daha düzenlidir. Doğu Karadeniz dağınık yerleşmenin en çok olduğu bölümdür. Ahşap yapı malzemesinin en çok kullanıldığı bölgedir. Nüfus daha çok kıyı kesimlerde toplanmıştır. Tek Büyükşehir Belediyesi bulunan kent Samsun'dur. Nüfusun yaklaşık %80'i tarımla uğraşır. Karabük bölge içinde en gelişmiş sanayi kentidir. Doğu ve Batı Karadeniz Bölümlerinin iç kesimlerinde nüfus tenhadır. Yayla tipi yerleşmelerin en yaygın olduğu bölgedir. Dağınık yerleşmenin en fazla olduğu bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Türkiye'de bitki örtüsünün nüfus dağılışını en çok etkilediği bölgedir.

Marmara Bölgesi

Nüfusun yaklaşık 1/4'ini barındırır. Kentsel nüfusun en fazla olduğu bölgedir. En çok göç alan bölgedir. En çok nüfus barındıran bölgedir. Fizyolojik nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgedir. Sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının en fazla olduğu bölgedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Şehirleşmenin en fazla olduğu bölgedir. Nüfus artış hızı yüksektir, nedeni göçlerdir. Tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu alan Türkiye'de Güney Marmara'dır. İstanbul, Bursa, İzmit Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfusun dağılışı dengesizdir. Türkiye'de sanayi sektöründe çalışan kişi sayısının ve oranının en fazla olduğu bölüm Çatalca-Kocaeli bölümüdür. Marmara Bölgesi'nin en tenha bölümleri Yıldız Dağları ve Biga Yarımadası çevresidir. Marmara Bölgesi'nin en kalabalık bölümü Çatalca-Kocaeli Bölümü'dür.

Ege Bölgesi

Marmara Bölgesi'nden sonra en çok göç alan bölgedir. Nüfus kıyıda ve graben tabanlarında yoğunlaşmıştır. Menteşe Yöresi (Muğla) en tenha alandır. Yaz mevsiminde turizmden kaynaklı nüfus artışı yaşanır. Nüfusun 2/3'si kentlerde yaşar. İzmir, Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Akdeniz Bölgesi

Kıyı bölgeler içerisinde nüfus yoğunluğun en az olduğu bölgedir. Adana Bölümü'nün Antalya Bölümü'ne göre daha çok nüfuslu olmasının temel nedeni yeryüzü şekilleri ve toprak yapısıdır. Adana Bölümü tarımsal amaçlı göçlerle, Antalya Bölümü turistik amaçlarla gelen nüfusa bağlı olarak yaz mevsiminde nüfuslarını artırırlar. Adana hem tarım hem sanayi kentidir. Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi statüsündedir. Nüfus bölge içinde dengeli dağılmamıştır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Teke Yöresi ve Taşeli Platosu en tenha alanlarıdır.
0