Cevaplar

2012-12-13T23:31:24+02:00

metin:yazılı  unsurlarala bir araya getirlmiş tümce biçimliliği 

 

zihniyet:kendi düşünclerinle ortak konulan nokta

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-13T23:32:39+02:00

Edebî Eser (Edebi Metin); Tanımı ve Özellikleri İnsanın duygu ve düşüncelerini; özlem ve dileklerini estetik ölçüler içinde anlatan ve okuyucuda güzellik duygusu yaratan dil ürünlerine edebî eser(metin) denir.

Özellikleri
• Edebî eser okuyanı etkilemelidir.
• Anlatımı güzel düşüncesi sağlam ve özlü
olmalıdır.
• Konusu; ait olduğu toplumun ve yazıldığı
dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.

 


• Eser zamanın süzgecinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.
• Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe
uygun olarak anlatılmalıdır.
• Eser estetik ölçüler içinde, belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır

 

Zihniyet, bir dönemdeki sosyal, siyasî, idarî, adlî, dinî, ticarî hayatın birlikte oluşturduğu ortamdır. Yani devrin kabul edilmiş sanat zevki ve hâkim anlayışıdır.

Bir eser hangi dönemde verilmişse, o dönemden izler taşır. yazarların eserleri de yaşadıkları dönemden izler taşır. yazarların eserlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevkini görebiliriz. Dolayısıyla bir edebi metni incelerken, o metnin yazıldığı dönemin ve yazarın özelliklerini göz önüne almalıyız.

1 5 1