Cevaplar

2012-12-13T23:34:22+02:00

Atatürk arkadaşlarına sordu Dünyanın en büyük insanı kim
- Dünyanın en büyük ins.anı kimdir?
- Timur''dur Paşam!
- Değil.
- Fatih''tir.
- Değil.
.
- Yavuz Sultan Selim.
- Değil.
- Alpaslan.
- Değil.
- Napolyon.
- İskender.
- Değil.
Nafile! Ne derlerse Atatürk "değil" diyordu.
Dalkavuklardan biri dayanamadı:
- Sizsiniz Paşam., dedi.
Atatürk, bu zatı tersledikten sonra, sualinin cevabını kendisi verdi:
- Dünyanın en büyük insanı Hz. Muhammed''dir. Ölümünden bu yana bin üç yüz sene geçtiği halde, günde beş vakit, Cenab-ı Allah'tan sonra adı söylenen Hz. Muhammed''dir
1 5 1
2012-12-13T23:34:30+02:00

Atatürk arkadaşlarına sordu Dünyanın en büyük insanı kim
- Dünyanın en büyük ins.anı kimdir?
- Timur''dur Paşam!
- Değil.
- Fatih''tir.
- Değil.
.
- Yavuz Sultan Selim.
- Değil.
- Alpaslan.
- Değil.
- Napolyon.
- İskender.
- Değil.
Nafile! Ne derlerse Atatürk "değil" diyordu.

0