Anadoluda Kuralan İlk Türk Beylikler Hangileridir Acıklamasıyla Birlikte Cevaplayınız.

Not: Saltuklar,Danişmentliler , Mengücekler,Artuklar ,Çaka Bey Haricinde Olanları İstiyorum Ve Kısa Olursa Sevinirm

Not2:Puan İçin Yazanlar Şikayet Edilecektir

1

Cevaplar

2012-12-13T23:45:02+02:00

sadece bunları bulabildim 

Hasankeyf-Amid (Diyarbakır) Artuklu Kolu (1101 - 1231):

Artuk Bey'in oğlu Sökmen tarafından Hasankeyf'te (Hısn-ı Keyfâ) kuruldu. Nurettin Mehmet zamanında, Selahaddin Eyyubî'nin de yardımıyla Diyarbakır (Amid) ele geçirildi (1183) ve burası Artukluların merkezi oldu. 

Mardin Artuklu Kolu (1108 - 1409):

Artuklu şubeleri içerisinde en güçlü ve uzun ömürlü kolu oluşturur . Artuk Bey' in diğer oğlu İl-Gazi tarafından Mardin'de kurulmuştur (1108). İl-Gazi Halep halkının isteği üzerine Halep'e girmiş ve oğlu Temurtaş'ı burada bırakmıştır. Oğlu Temur- taş, İl-Gazi gibi bölgedeki Haçlılarla mücadele etmiş; Güçlü devletler arasında kalan Mardin Artukluları, Eyyubîler ve Selçukluların hâkimiyetini tanımışlardı. 1243' de ise İlhanlılar'a bağlandılar . Nihayet, Mardin'i alan Karakoyunlular bu devlete son verdiler (1409). 

Harput Artuklu Kolu (1185 - 1234):

Hasankeyf koluna hükümdar olamayan Ebûbekir, Harput'a gelerek, Harput Artuklu kolunu kurmuştur (1185). Alaaddin Keykubad'ın Harput'a girmesiyle bu kol sona ermiştir (1234).

Artuk beyin oğulları tarafından Güneydoğu Anadolu'da kuruldu.

 

 

Daha sonra üç kısma ayrıldı. Hasankeyf, Mardin ve Harput (Elazığ) Artukluları.

 

 

Hasankeyf Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Eyyubiler tarafından yıkıldı. (1231)

 

 

Mardin Artukluları haçlılara karşı başarılı şekilde mücadele etti. Karakoyunlular tarafından yıkıldı.(1409) En uzun yaşan koldur.

 

 

Harput Artukluları ise Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yıkıldı.(1234)

Not: Anadolu'da kurulan ilk Tür Beylikleri Anadolu'nun Türkleşmesine büyük katkıda bulunmuşlar ve Anadolu'da çok sayıda mimari eser yaparak Anadolu'yu bayındır hale getirmişlerdir.

İlk Türk Beyliklerinin Önemi

 

 

Haçlı, Bizans ve Gürcülere karşı başarılı mücadeleler verdiler.

 

 

Anadolu topraklarını Haçlılara karşı korudular. İslam dininin koruyuculuğunu yaptılar.

 

 

Bulundukları şehirlere bayındırlık hizmetleri yaptılar. (Medrese, han, hamam, kervansaray, darüşşifa, çeşme)

 

Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesini sağladılar.
0