Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-14T00:17:17+02:00

Mitik dönem kapanmıştır, efsane dönemi devam etmektedir. Mitler, çok ilkel zamanların ürünüdür. Destanlarda ise olağanüstülük esas unsurdur, var olan çekirdek bir olayın etrafında teşekkül eden olağanüstülükler silsilesidir diyebiliriz ... Eskatoloji,Kozmogoni,Teogoni,Antropogomi bunların mitlerin çeşitleridir, kutsallık hakimdir ve tanrıyı, evreni, kainatı, insanı anlatırlar, destanların hayal ürünleri de mitlerdeki olağanüstülüklere benzeyebilir.

Destan ve mitolojilerin oluşum süreçleri birbirine benzemektedir. Her iki türde deanlatılanlar, anlatım zamanında çok önce meydana gelmiş
tir.Mitler genellikle dünyanın, insanın veya başka bir şeyin oluşumunu konu alırlar.Destanlarda da kısmen bu tür konular ın ele alındığını görmekteyiz.Doğaüstü ve fizikötesi güçler yanısıra, doğa güçleriyle savaşa girmiş, onlar ıyenmiş ya da yenememişilk yiğitlerin kimlik ve kişiliklerini belirtmesiyle de mitoslar,eposlara, yani destanlara malzeme olur, destanları oluştururlar(Necatigil,Behçet).En kısa tanımıyla mitoslar; doğa güçlerinin kişileştirilmesi, canlıvarlıklar ya daölümsüz tanr ılar halinde tasarlanması, eposlar ise tarihten önceki insantopluluklarının ilkel tarihleri olduğuna göre; mitoslarla eposlar arasında yer yer aynı malzemeyi kullanmak, aralarında bağlantılar olan konuları değişik oranlarda ve farklı açılardan işlemek bak ımından bir kesişme görülür .Destan kahramanları, mitoslardaki tanrılar ve tanrısal güçlerle yaşamdaki insanlar arasında köprüler kuran kişilerdir.

1 5 1