Cevaplar

2012-12-14T10:23:18+02:00
Yiyecek Vikipedi, özgür ansiklopedi     Bu madde veya bölüm Yemek maddesine çok benzemektedir ve bu iki maddenin tek başlık altında birleştirilmesiönerilmektedir. Birleştirme işlemi yapıldıktan sonra sayfaya {{Geçmiş birleştir}} şablonunu ekleyiniz. Bir salata tabağı Karışık pizza Bitki kaynaklı yiyecekler

Yiyecekler öncelikle karbonhidratlar, yağlar, su ve/veya proteinlerin karışımından oluşur. Yiyecek maddeleri hayvan ve insanlar tarafından istek ve arzu içinde yenip ya da içilmek suretiyle tüketilir. Yiyecek maddeleri, sağlığa yararlı gıdalar içerirler ve bu maddeler organizmanın gelişmesi için gereklidir. Bahse konu olan gıdalar; bitki, hayvansal kaynaklardan veya Mantar gibi diğer kategorilerden veya Alkol gibi fermantasyonla elde edilmiş yiyeceklerden sağlanabilir. Pek çok toplumlar önceleri, yiyeceklerini -diğer bir ifade ile gıda maddelerini, avcılık ve toplama yöntemi ile yapsalar da, günümüzde insanlar gıdalarını çiftçilik, büyük hayvan çiftliği ve balıkçılık ile avcılık yaparak almaktadırlar. Yiyecek maddeleri çeşit ve yapılışları bakımından toplumdan topluma değişiklikler göstermektedir. Öyle ki, aynı toplum içinde yerel olarak da farklılıklar gösterebilmektedir.

0
2012-12-14T10:24:00+02:00

yiyecek Nedir

Yiyecek öncelikle Karbonhidratlar, Yağlar, su ve veyaproteinlerin karışımından oluşan bir unsurdur. Bir hayvanveya insan tarafından beslenme veya istek ve arzuyla yenebilir veya içilebilir. Bahse konu olan gıdalar bitki,hayvansal kaynaklardan veya mantar gibi diğer kategorilerden veya alkol gibi fermantasyonla elde edilmişyiyeceklerden sağlanabilir. Pek çok insan kültürle ri gıdakalemlerini avcılık ve toplama da görsede, bugün pekçok kültür çiftçilik, büyük hayvan çiftliği ve balıkçılık ile avcılığı kullanır. Bölgesel tabii diğer metodlarda olsa da, bunlar küçük rol oynar

 

Görevlerine Göre Besinler Kaça Ayrılır ?

A. GÖREVİNE GÖRE BESİNLER

1. Enerji Verici Besinler
Bunlar, karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir.


Açlık anında tüketim sırasına göre;
Karbonhidratlar ® Yağlar ® Proteinler olarak sıralanır.

Solunum kolaylığı sırasına göre;
Karbonhidratlar ® Proteinler ® Yağlar olarak sıralanır.

Sağladıkları enerji miktarına göre;

Yağlar ® Proteinler ® Karbonhidratlar olarak sıralanır.

2. Yapıcı ve Onarıcı Besinler

Canlının yıpranan kısımlarının tamirinde ve yeni hücre yapımında kullanılırlar. Bunlar; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, madensel maddeler ve su’dur.

3. Düzenleyici Besinler
Düzenleyici besin maddeleri, hücredeki metabolik olayların düzenlenmesinde rol oynar. Bunlar, proteinler, madensel maddeler, vitaminler ve sudur.

 

 

0