Cevaplar

2012-12-14T12:38:35+02:00

1)kapitülasyonlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaldırılmıştır?

a)lozan antlaşması

b)ankara antlaşması

c)sevr antlaşması

d)moskova antlaşması

 

2)yeni türk devletinin ilk anayasası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir

b)yargı yetkisini bağımsız mahkemlere vermiştir

c)meclis hükümeti sistemi benimsemiştir

d)milli egemenlik ilkesini benimsemiştir

 

3)londra konferansı aşağıdaki savaşlardan hangisinin siyasi sonucudur?

a)2. inönü muharebesinin

b)başkomutan meydan muharebesinin

c)sakarya meydan muharebesinin

d)1.inönü muharebesinin

 

4)aşağıdakilerden hangisi kurtuluş savaşında açıln cephelerden biri değildir?

a)güney cephesi 

b)batı cephesi

c)doğu cephesi 

d)filistin cephesi

 

5)2. meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

a)ittihat ve terakki fırkası

b)hürriyet ve itilaf fırkası

c)terakkiperver cumhuriyet fırkası

d)ahali fırkası

 

6)sakarya meydan muharebesi sonucunda tbmm tarafından atatürke verilen askeri rütbe aşağıdakilerden hangisidir?

a)yarbaylık

b)mareşallik

c)albaylık

d)generallik

 

7)tbmm tarafından seçilen osmanlı halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

a)ali rıza paşa 

b)yavuz sultan selim 

c)VI.mehmet vahdettin

d)abdülmecit efendi

 

8)aşağıdakilerden hangisi ermeniler tarafından kurulan cemiyetlerden biridir?

a)taşnak cemiyeti

b)etniki eterya cemiyeti

c)pontus cemiyeti 

d)mavri mira cemiyeti

 

9)aşağıdakilerden hangisi mondros ateşkes antlaşmasından sonra italyan işgaline uğrayan yerlerden biri değildir?

a)antalya

b)muğla 

c)izmir

d)konya

 

10)osmanlı devleti trablusgarp savaşını aş. hangisi ile yapmıştır?

a)almanya

b)fransa 

c)ingiltere

d)italya

 

11)istiklal marşının bestesini aşağıdakilerden hangisi yapmıştr?

a)mehmet akif ersoy

b)hamdullah suphi

c)münir nurettin selçuk

d)osman zeki üngör

0
2012-12-14T12:45:17+02:00

Mondros ateşkes anlaşmasının maddeler ?

lozan barış ant.

0