"Esinin dedesi her gün 2 km 350 m yürüyüş yapıyor.Esinin dedesi bir haftada kaç metre yol yürümüş olur?"

"Bir araç %5'i 17 km olan iki şehir arasındaki yolun 82 km'sini gidince mola vermiştir.Bu aracın gideceği kaç metre yolu kalmıştır?"

"Bir telin 3\5 ü kesildiğinde,tel 75 cm kalıyor.Telin kesilmeden önceki uzunluğu kaç metredir?"

Bu Soruların Cevaplarını Yazabilir Misiniz?(Ayrıntılı Bir biçimde Mesela Neden O işlim Yapıldı Onu Anlatın)

2

Cevaplar

2012-12-14T18:25:16+02:00

Malazgirt savaşı Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etkisi ve Türk tarihi açısından önemi nedir?
XI. yüzyıldan itibaren Türk boyları Anadolu’ya göç ediyorlardı ve burası bir Türk yurdu hâline gelmeye başlıyordu. Anadolu üzerinde hâkimiyetini kaybetmeye başlayan Bizans, Türkleri buradan çıkarmak istiyordu. Bu amaçla kalabalık bir ordu ile harekete geçti. Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan Anadolu’daki Türklerin güvenliğini sağlamak, burayı kalıcı bir Türk yurdu yapmak için ordusunu topladı. Anadolu’nun doğusuna ilerleyen Bizans ordusu ile Selçuklu ordusu Malazgirt Ovasında (günümüzde Muş sınırları içerisinde) karşılaştı. Bizans ordusu sayıca Selçuklu ordusundan çok daha fazlaydı. İçinde Balkanlarda yaşayan Uz, Peçenek gibi Türk boylarından askerler de bulunuyordu.
Malazgirt Savaşı’nın Türk Tarihi Açısından Önemi
Türk boylarından askerlerin de savaş içinde saf değiştirmesiyle Selçuklu ordusu Bizans ordusunu yenilgiye uğrattı (1071). Bizans imparatoru esir alındı. Alp Arslan Bizans imparatorunu dostça karşıladı, onunla anlaşma yaptı ve serbest bıraktı. Ancak Bizans da hükümdar değişikliği oldu ve yeni imparator Selçuklular ile yapılan anlaşmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Alp Arslan komutanlarına; “Bugünden itibaren Bizans ile barış sona ermiştir, artık Anadolu fethedilecektir.” emrini vererek onları fetih ve gaza ile görevlendirdi.
Malazgirt Zaferini izleyen 5-6 yıllık sürede Anadolu’nun büyük bölümü Türk hâkimiyetine girdi. Arka arkaya yenilgiye uğrayan Bizans kuvvetleri Türk boylarının ilerlemesini engelleyemedi. Böylece Anadolu Türk yurdu hâline geldi; Avrupa’da “Türkiye” olarak adlandırılmaya başladı.
Malazgirt Savaşı kaybedilmiş olsaydı sonuçları neler olurdu?
Türklerin Anadolu yürüyüşü başlamaz ve bu topraklarda hakimiyet sağlanmazdı. Kazanılan savaş sonrasında Türk boyları uzun süre bu Anadolu topraklarında kaldı ve Türk yurdu haline geldi.
Alp Arslan’ın Hristiyanlara dinlerini yaşama özgürlüğünü tanıması Anadolu’nun fethine nasıl katkıda bulunmuş olabilir?
Anadolu’nun Türk yurdu olmasında askerlerin başarısının yanında bu yeni vatana gelen bilim insanları, sanatkârlar, tüccar ve esnaf grupları ile şeyh ve dervişlerin de önemli katkıları oldu. Halkın eğitiminde, Anadolu’yu vatan olarak benimsemesinde önemli rol oynayan önemli şahsiyetler arasında Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evran gösterebiliriz.
Malazgirt meydan savasının Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etkisi nedir konusunda sizlere bilgi verdik. Sizlerde Anadolunun Türk yurdu olması araştırabilirsiniz ve Malazgirt savaşının Anadolu’ya etkisi hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz.
Bir önceki yazımız olan Basın Ahlak Yasası başlıklı makalemizde basın ahlak kuralları, basın ahlak yasası ve basın ahlak yasası hükümleri hakkında bilgiler verilmektedir.

0
2012-12-14T18:58:44+02:00

1- 16450 m
2- 258000 m
3-  1 m 75 cm
 

0