Oğuz kağan destanı ile ilgili sorular oğuz kağanın çocuklarıyla bu şekilde konuşması ve davranışı eski türk devletlerinin yöntemiyle ilgili olarak nasıl bi bilgi vermektedir doğru cevapalyın ve saçmalamayın aksi taktirde şikayet ederim

2

Cevaplar

2012-12-14T18:27:13+02:00

Bu makale Müslüman olmalarından önce Türkler’de eğitimin durumunu tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Eski Türkler’le kastedilen Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’dır.
Hun Türkleri’nin anayurdu olarak Orta Asya gösterilir. Burası Altay dağlarından
Çin’in kuzeyine kadar olan bölgedir. Hun Türkleri’nden sonra 552 yılında Göktürk’ler
kendi imparatorluklarını kurdular. İmparatorluğun sonlarına doğru Orhun Abideleri’ni
diktiler. Bu abidelerde 38 harften oluşan Göktürk alfabesinin sembolleri ve işaretleri
vardır. Göktürkler’den sonra Uygurlar 745 yılında Doğu Türkistan’da veya Çin
Krallığı’nın Batı bölgesindeki tarımsal alanlarda kuruldu. Uygurlar komşuları ile iyi
ilişkiler içindeydiler. 14 harften oluşan Sogd alfabesini kullandılar. Bossert’e göre
matbaayı ilk kullanan topluluk Uygur’lardır. Daha sonra Çinliler bunu
geliştirmişlerdir. Araştırmamız sonucunda İslamiyet’ten önce Türkler’de düzenli bir
eğitim sisteminin olduğu görülmektedir.

0
2012-12-14T18:27:38+02:00

oğuz kağanın (eğer doğru yeri söylüyorsam) bu şekilde konuşması o ülkede eskiden tahtın babadan oğula geçtiğini gösteriyor

0