Cevaplar

2016-01-18T10:28:01+02:00
1. Aşağıdaki sayı örüntüsünü tamamladığımızda ? yerine hangi sayı gelmelidir? 1-2-6-15-31-?
4
39
28
56

2. 5 15 25 ... Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 
45
35
55
65

3. 5-10-8-16-14 Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kuralı aşağıdakilerden hangisinde yoktur?
2-4-2-4-2
3-6-4-8-6
4-8-10-20-22
6-12-10-20-18

4. 1-3-7-15-31-63-127 örüntüsünün kuralı nedir?
İkişer artıyor
Dörder artıyor
3 ve katları artıyor
2 ve katları artıyor
 
5. 2,4,3,6,5,?,9,18,? sayı örüntüsünde ? yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir?
10,17
10,36
4,17
4,36

6. Mikroskop ile bakıldığında önce dört tane bakteri vardı. Bir saat sonra bakterilerin iki katına çıktığı görüldü ,üçüncü saatte 32 bakteri olduğuna göre altıncı saatte kaç bakteri olmuştur?
128
256
258
312

7. 5-9-17-29-45 Yukarıdaki örüntünün kuralını bulunuz.Aynı kural aşağıdakilerden hangisinde vardır?
2-5-11-23-47
4-9-15-22-39
3-7-15-27-43
9-13-20-33-44

8. 21,27,32,39,45,51 örüntüsünde bir doğal sayı örüntü kuralını bozmaktadır.Bu doğal sayı yerine hangisi gelmelidir?
30
31
33
34

9. 8 14 26 ..... Noktalı yere hangi sayı gelmelidir? 
52
54
50
56

10. "ARABA" sözcüğünün sayısal şifresi aşağıdaki seçeneklerden hangisi olabilir?
32373
34343
35356
34575
0