Cevaplar

2012-12-15T11:27:32+02:00

http://www.etutodasi.net/tarih-inkilap-tarihi-soru-cevap-konu-anlatim/5500-kurulus-ve-yukselme-donemi-osmanli-kultur-ve-uygarligi.html burdan bulabilirsin:))

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T11:28:19+02:00

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU DÖNEMDE ANADOLU’NUN DURUMU

Bu dönemde Anadolu’da;Anadolu Selçukluları,Bizans İmparatorluğu,Trabzon Rum İmparatorluğu,,Venedik ve Ceneviz kolonileri,Anadolu Türk beylikleri bulunmaktaydı.

Anadolu’da siyasi birlik olmayıp,bu devletlerin hepsi de İran’da bulunan İlhanlı (Moğol) devletine vergi verir durumdaydı

OSMANLI DEVLETİ KURULDUĞU SIRADA BALKANLARIN DURUMU

Balkanlarda ise;Bizans İmparatorluğu,Sırp,Bulgar,Macar ve Arnavutluk krallıkları;Eflak,Boğdan,Bosna,Hersek beylikleri bulunmaktaydı.

Bu devletler arasında dini ve siyasi çatışmalar vardı.

OSMANLILARIN KÖKENİ

Osmanlılar oğuzların Kayı boyundandır.Kayılar Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya gelmişlerdir.1230 Yassıçemen Savaşı’ndan sonra,Alaattin Keykubat tarafından Ankara’nın Karacadağ bölgesine yerleştirildiler.

1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ise Kayılar,Sakarya vadisini takip ederek Söğüt ve Domaniç bölgesine gelip,Anadolu’daki iç kavgalardan uzak gelişmeye uygun bir ortam bulmuşlardır.

OSMANLILARIN KISA SÜREDE GELİŞİP GÜÇLENMESİNİN NEDENLERİ

1-Coğrafi konum itibariyle karışıklık içinde bulunan Bizans’a komşu olması

2-Bizans’ın ve Balkanların karışıklık içinde bulunması

3-Osmanlı Devleti’nin ilk zamanlarda beylikler arasındaki mücadeleye katılmaması.

4-Fethedilen yerlerin Türkleştirilmesi (Planlı iskan=Türkmen göçleri)

5-Merkeziyetçi bir politika izleyerek ülke topraklarının hanedan üyeleri arasında paylaşılması geleneğine son verilmesi.

6-Osmanlı padişahlarının başarılı olması (Yetenekli padişahların iş başına geçmesi).

7-Hoşgörü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışını benimsemeleri

8-Ahi şeylerinden Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenen Osman Bey’in ahilerin desteğini alması

OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞU

Osmanlı Devleti’ni kuran kayılar diğer Türk boyları gibi Anadolu’ya 1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra gelmişlerdir.1230 yılında yapılan Yassı Çemen Savaşında Harzemşahlara karşı Anadolu Selçuklu Devleti saflarında savaşarak savaşın kazanılmasına katkı sağlayan kayılara I.Aladdin Keykubat Ankara’nın batısında yer alan Karacadağ yöresini yurt olarak vermiştir.Kayılar bir süre sonra başlarında Ertuğrul Gazi olmak üzere Moğol baskısının daha az hissedildiği Bizans uç bölgesine doğru Sakarya Irmağı vadisince hareket ederek Söğüt ve Domaniç bölgesini Bizans’tan alarak o bölgeyi yurt edinmişlerdir.Ertuğrul Gazi’nin ölümüyle başa geçen Osman Bey (1281) Karacahisar,Yarhisar,Yenişehir,İnegöl ve Bilecik’i Bizans’tan alarak sınırlarını genişletmiştir.Bu başarısından sonra Anadolu Selçuklu hükümdarı II.Mesut O’nu uç beyi olarak atamıştır(1299).Bu tarih Osmanlı Devleti’nin de kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir.

1302 yılında Osmanlı Devleti ile Bizans arasında ilk büyük savaş yapılmış ve Osmanlı devleti bu savaşı kazanmıştır.Bursa kuşatıldıysa da alınamamıştır.

KURULUŞ DÖNEMİ PADİŞAHLARI

1-Osman Bey (1299-1324)

2-Orhan Bey (1324-1362)

3-I.Murat (Hüdavendigar) (1362-1389)

4-I.Bayezit (Yıldırım) (1389-1402)

*Fetret Dönemi (1402-1413)

5-I.Mehmet (Çelebi) (1413-1421)

6-II.Murat (1421-1451)

7-II.Mehmet (Fatih) (1451-1481)

 

 

http://www.kuflu.com/tarih/3046-osmanli-devletinin-yukselme-donemi-1453-1579-a.html

2. side burda var çok uzun olduğu için sığmadı bnde linkledim k.b.

 

1 1 1