Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T11:56:50+02:00

YELE:   At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar

İMAM:   Cemaate namaz kıldıran kimse

DUVAK: Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü

OVA: Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı

0
2012-12-15T12:22:16+02:00

yele =At, aslan vb. hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar

imam=

isim Cemaate namaz kıldıran kimse 2. Müslümanlıkta mezhep kuran kimse 3. Hz. Muhammed'den sonra onun vekilliği görevini üzerine alan halifelere verilen unvan 4. Bazı küçük İslam devletlerinde devlet başkanı

5. En önde bulunan kimse, önder

 

duvak=

1. isim Gelinin başını, bazen de yüzünü örten dantel veya tülden örtü 2. Küp, tandır, baca vb.nin taş veya topraktan yapılmış kapağı 3. Yeni doğan bazı bebeklerin doğduğu zaman başlarını çevreleyen zar ova=
 isim Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı
"Birdenbire, ovaların sessizliği içinde dalga dalga yükselen bir türkü başladı." - H. S. Tanrıöver

ova=

 isim Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı
"Birdenbire, ovaların sessizliği içinde dalga dalga yükselen bir türkü başladı." - H. S. Tanrıöver
0