Cevaplar

2012-12-15T11:58:03+02:00

ereceli kapta bulunan kumun üzerine su döküldüğünde, karışımın hacmi su ve kuru kumun ayrı ayrı hacimlerinin toplamından daha küçük olur. Bunun nedeni, kuru kum taneciklerinin arasında hava boşluğu olması ve suyun bu boşlukları doldurmasıdır.
Buna göre, kumun gerçek hacmi, karışımın hacminden suyun hacmi çıkarılarak bulunur.
Kum tanecikleri arasındaki havanın hacmi ise, kum ve havanın ayrı ayrı hacimlerinin toplamından, karışımın hacmi çıkarılarak bulunur.

0