Cevaplar

2012-12-15T12:11:02+02:00

http://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/771775-kanuni-sultan-suleyman-donemi-1520-1566-a.html 

 

 

burda varr işine yarar umarım

0
2012-12-15T12:11:03+02:00
Kanuni Sultan Süleyman tahta geçtiğinde ilk işi kendi hükümdarlığını tanımayan Şam beylerbeyi Canberdi Gazali’nin isyanını bastırmak oldu. (27 Ocak 1521) Ardından Mayıs 1521’de ilk seferi olan Macaristan Seferi’ne çıktı ve Belgad’ı fethetti. Bu sayede ileride Avrupa seferlerinde kullanılacak bir üs elde edilmiş oldu.  Ertesi yıl karadan ve denizden Rodos seferi yapıldı. 6 ay süren kuşatmanın ardından 28 Temmuz günü ada fethedildi. Burada Hıristiyan kimliğiyle yaşayan Cem Sultan’ın oğlu Murad boğduruldu. Rodos’un fethinin ardından yine Rodos Şövalyeleri’nin elinde bulunan Bodrum, İstanköy ve Sömbeki de ele geçirilmiş oldu. 1523’ün ilk ayında İstanbul’a dönen Sultan, Sadrazam Piri Paşa’yı azledip yerine Pargalı İbrahim Paşa’yı getirdi. Bu arada Mısır’daki Ahmed Paşa ve İstanbul’daki yeniçeri isyanlarını bastırdı.  1525’de bir savaşta Roma-Germen İmparatorluğu’na esir düşen Fransız Kralı François’in annesinin yardım çağrısı üzerine Fransız kralını kurtarmak için 23 Nisan 1526’da Avrupa seferine çıktı.  Roma- Germen İmparatorluğu’na bağlı II. Lajos komutasındaki Macar ordusuyla Osmanlı ordusu 29 Ağustos 1526’da Mohaç Ovası’nda karşı karşıya geldiler. Osmanlı ordusu 2 saat gibi kısa sürede Macar ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu savaşla birlikte Macarlar’ın Osmanlı ilerleyişi önündeki direnci kırılmış oldu. Savaştan sonra kolay bir şekilde Budin’i  ve Peşte’yi (Budapeşte) de fetheden Kanuni Sultan Süleyman iki hafta kadar kralın sarayında kaldı. Macaristan’ın başına Kral Janos’u getirdi.  Yaklaşık yedi ay süren ve Osmanlı-Fransız ittifakıyla sona eren bu seferin sonunda İstanbul’da zafer alayı düzenlendi. Birkaç yıl sonra Roma-Germen İmparator’u Osmanlı’nın Macaristan’a olan hakimiyetini tanımayıp Budin’e saldırması yüzünden Kanuni Sultan Süleyman tekrar bir Avrupa Seferi’ne çıktı ve Budin’i geri aldı. Ardından karşısına hiçbir ordu çıkmaması üzerine Viyana’ya kadar yürüdü. Hiç planda olmayan şekilde Eylül 1529’da Viyana’yı kuşattı. Ancak kuşatma için gerekli levazımat getirilmediği için ve kışın da yaklaşması sebebiyle kuşatma kaldırıldı ve İstanbul’a dönüldü.  Fakat imparatorun kardeşi Prens Ferdinand yine Osmanlı’nın Macaristan hakimiyetini kabul etmediğini açıkladı. Bunun üzerine 1532’de Kanuni Sultan Süleyman ordusuyla yeniden sefere çıktı. Büyük Alman Seferi olarak anılan bu seferde de Osmanlı ordusu karşısına hiçbir ordu çıkamadı. Birçok kale ve şehir fethedildi. Osmanlı akıncıları Almanya içlerine kadar ilerlediler. 21 Kasım 1532’de İstanbul’a dönülmesiyle sefer sona erdi ve ardından İstanbul Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Roma-Germen İmparatorluğu kesin bir şekilde Osmanlı’nın Avrupa’daki hakimiyetini kabul etmiş oldu ve yılda 30.000 altın vergi vermeyi kabul etti.  Aralık 1533’te Akdeniz’de korsanlık yapan Hızır Reis Kanuni Sultan Süleyman’ın huzuruna çıkarak daha önce fethettiği Cezayir’i  Osmanlı hakimiyetine sundu. Bunun üzerine Sultan, Hızır Reis’e “Hayreddin” ismini verdi ve onu kaptan-ı derya görevine tayin etti. 1534’te Irakeyn Seferi’ne çıktı ve Bağdat’ı fethetti. 1536’da Avrupa’daki Hıristiyan birliğini önlemek ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla Fransa’ya ticari imtiyazlar tanıdı.  Kanuni Sultan Süleyman 15 Mayıs 1536’da çocukluk arkadaşı ve sadrazamı olan Pargalı İbrahim Paşa’yı öldürttü ve yerine Ayas Mehmed Paşa’yı getirdi.  Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Boğdan voyvodasının vergi ödememesi üzerine Süleyman 9 Temmuz 1538 tarihinde saltanatındaki sekizinci seferine çıktı. Voyvoda sürgüne gönderilip yerine III. Stefan getirildi. Öte yandan 1539’da Ayas Mehmed Paşa ölünce yerine Lütfü Paşa sadrazamlığa getirildi. Ancak iki yıl sonra aynı zamanda Sultan’ın eniştesi olan Lütfü Paşa karısı Şahuban Sultan’a tokat attığı için azledilip yerine Hadım Süleyman Paşa getirildi. 1541’de Macaristan kralı Janos ölünce Prens Ferdinand gözünü tekrar Macaristan’a dikti ve Budin’i tekrar kuşattı. Bunun üzerine Haziran 1541’de Kanuni Sultan Süleyman yeniden sefere çıktı ve Budin önlerinde Ferdinand’ın ordularını mağlup etti. Bir yıl sonra uslanmayan Ferdinand tekrar Budin’i kuşatınca Kanuni Sultan Süleyman yeniden bir sefere çıktı. Bu seferin sonunda tekrar bir antlaşma imzalandı ve bütün Macaristan öncekilerdeki gibi dolaylı olarak değil doğrudan Osmanlı topraklarına katıldı ve Roma-Germen İmparatorluğu yılda 30.000 altın vergi verecekti.  Kasım 1544'te, Sadrazam Hadım Süleyman Paşa divanda kavga etmesi üzerine görevinden alındı ve sadrazamlığa Damat Rüstem Paşa getirildi.  Eşi Hürrem Sultan ile birlikte 1544, 1545 ve 1546 yıllarını Edirne'de geçiren Kanuni Süleyman 29 Mart 1548'de İran üzerine sefere çıktı ve Van’ı ele geçirdi. 1534'te Osmanlı egemenliğine girse de sonradan tekrar Safevî Devleti'nin eline geçen Tebriz, Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki kuvvetler tarafından tekrar alındı. Ordu 21 Aralık 1549'da İstanbul'a döndü. Kanuni Sultan Süleyman, tahta geçmek istediği yönünde söylentiler olan oğlu Şehzade Mustafa'yı 6 Ekim'de Konya Erelisi'nde boğdurdu. Aynı gün Rüstem Paşa sadrazamlıktan azledildi ve yerine Kara Ahmed Paşa getirildi. Öte yandan Osmanlı ordusu, Şah Tahmasb'ın çekilmesi üzerine Nahçivan ve Revan taraflarını ele geçirdi. Amasya’ya döndü ve kışı burada geçirdi. 29 Mayıs 1555'te, iki devlet arasında imzalanan antlaşma ile sınır belirlenirken; Bağdat dahil Irak'ın büyük kısmı, Azerbaycan'ın batısı ve Tebriz Osmanlı İmparatorluğu'nda kaldı. 31 Temmuz 1555'te İstanbul'a dönen padişah, 29 Eylül'de Sadrazam Kara Ahmed Paşa'yı idam ettirdi ve yerine tekrardan Damat Rüstem Paşa'yı getirdi.  Kanuni Sultan Süleyman oğulları Şehzade Bayezid ve Şehzade Selim arasında yaşanan taht kavgasında Selim'in tarafında oldu. İran'a sığınan Bayezid ve oğullarını, Şah Tahmasb ile yaptığı mektuplaşmanın sonunda boğdurttu.  
0