Cevaplar

2012-12-15T12:33:37+02:00

http://www.enbasit.com/osmanli-devletinin-balkanlardaki-mimari-eserleri-turklerin-balkanlarda-biraktigi-mimari-eserler-nelerdir.html

0
2012-12-15T12:35:36+02:00

Rumeli'de Osmanlı Eserleri Envanteri Projesi
Harabati Baba Tekkesi - Kalkandelen / Makedonya
KANİJE KALESİ:
FÜLEK KALESİ
ESTERGON KALESİ:

0