Cevaplar

2012-12-15T12:50:03+02:00

Yaşama hakkı

Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı

Adil olarak yargılanma hakkı

Düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkı

İfade özgürlüğü hakkı

Eğitim hakkı

Özel yaşama ve aileye saygı hakkı

 

İnsan haklarının temel ilkesi:

İnsanlar yapı bakımından aynı ve eşittir.

Kişiler siyasal iktidar karşısında cins,ırk, yaş, düşünce farkı gözetilmeksizin eşittirler.

 

İnsan hakları...

Değerler sisteminde en üst sırada yer alan temel haklardır.

Hukukun temelinde yer alan kurucu ilkelerdir.

 

Hak nedir?

Tartışılmaz olan ve herkes tarafından kabul edilmesi gereken şeye hak denir.

Her hak, kendine saygı gösterilmesini de zorunlu kılar.

Bu ise, ahlaki sorumluluk ve hukuksal yaptırımlar yoluyla sağlanır.

 

 

 

0