Cevaplar

2012-12-15T12:57:08+02:00
Türk –İslam medeniyetindeki mesneviler: Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig Şeyyâd Hamza Yusuf u Züleyhâ Yunus Emre Risâletü’n Nushiyye Âşık Paşa Garîbnâme Ahmed-i Dâ’i Çengnâme Süleyman Çelebi Mevlid Şeyhî Husrev ü Şîrîn’i ve Harnâme’si
0