Cevaplar

2012-12-15T13:39:04+02:00

657den 619u çıkar bence ama çok emin degilim

0
2012-12-15T14:50:21+02:00

TANIM

Endüstride ve bankacılıkta sorunların matematik yolu ile analizini yapan ve çözüm yollarını geliştiren kişidir.

A- GÖREVLER 

Matematik mühendisliği matematiğin uygulama alanı olup matematik mühendisi çalıştığı kurumda;
- Ortaya çıkan problemlerin matematiksel modellerini kurar, çözer ve yorumlar.
- Problemlerin çözümü için yöntemler geliştirir.

KULLANILAN ALET 
VE MALZEMELER 

- Bilgisayar ve bilgisayar programları,
- Hesap makinesi,
- Büro ile ilgili çeşitli araç, gereç vb.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematik mühendisi olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde akademik yeteneğe, sayılarla akıl yürütebilme yeteneğine,
- Olayları analiz edebilme ve sonuçları matematik dili ile ifade edebilme gücüne sahip,
- Dikkatli ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematik mühendisleri görevlerini normal sıcaklıkta ve aydınlatılmış temiz büro ortamlarında, çok kere tek başlarına ve sayılarla uğraşarak yaparlar. Görevleri gereği zaman zaman diğer çalışanlarla iletişimde bulunabilirler.

D- MESLEK EĞİTİMİ 

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Matematik mühendisliği eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerde verilmektedir:
- İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (İstanbul),
- Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji Fakültesi (İstanbul).
- Işık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik (İstanbul) 

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER
- Matematik,
- Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
- Lise veya dengi okul mezunu olmak,
- Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Matematik Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak,
- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Matematik Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim proğramında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim proğramını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

0