Cevaplar

2012-12-15T13:42:55+02:00

Dilekçe, bir isteği bildirmek, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla resmî veya  özelkurumlara/kuruluşlara yazılan resmî yazıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasanın teminatı altındadır.

Dilekçe yazarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. Dilekçe çizgisiz beyaz kâğıda (A4) yazılır. Teksir kâğıdı, çizgili kâğıt veya yarım kâğıt kullanılmaz. Dilekçe metni genellikle kısa olur. Ancak bazı özel durumlarda kâğıdın ön yüzü yeterli olmazsa kağıdın arka yüzüne yazılmaz ikinci bir kâğıt kullanılır.

2. Dilekçe bilgisayarla, daktiloyla veya (mavi yada siyah mürekkepli) dolma kalemle yazılır. Tükenmez kalemle veya kurşun kalemle dilekçe yazılmaz.

3. Dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfaya bakışım kuralı dikkate alınarak güzel bir kompozisyonla yerleştirilmelidir. (Yukarıda kâğıdın dörtte biri kadar, sol tarafta en az 3 cm ve sağ tarafta 1 cm boşluk bırakılmalıdır.)

4. Dilekçeye sorunla ilgilenecek kuruma (veya makama) hitapla başlanır. Hitaplar kurumun idarî yapısına uygun olmalı ve eksiksiz yazılmalıdır: Ankara Valiliğine, Meram Kaymakamlığına, Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Başkanlığına, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Sarayönü Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne gibi.

 

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T13:43:03+02:00

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

(Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı)

                                                                                               ANKARA

 

 

Velisi olduğum ……………………   ………………….., …………………………  il’i, ……………………  ilçesi, …………………………….. okulu öğrencisidir.

Genel Müdürlüğünüzce 10 Haziran 2007 Pazar günü yapılan 2007 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına …………………………………………. İl’inde katılmıştır.

09.07.2007 tarihinde açıklanan sınav sonucu beklediğimizin altında gelmiştir.

İtiraz için gerekli olan (10) on YTL ye ait banka dekontu ektedir.

Çocuğuma ait OKS sonucunun tekrar incelenerek, durumun aşağıda belirtilen adresimize yazılı olarak bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.  ……./07/2007

 

 

 

 

ADRES  :                                                                                                      Velinin

                                                                                         Adı ve Soyadı

 

                İmzası

 

ÖĞRENCİNİN:

ADI SOYADI                      :

TC KİMLİK NUMARASI   :

BABA ADI                          :

ANA ADI                             :

DOĞUM YERİ                    :

DOĞUM TARİHİ                :

 

 

 

 

 

Dilekçe nedir?

Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı

Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır. Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası yani içeriği önemli bir yer tutar. Geçmiş asırdaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir.
1 5 1