Cevaplar

2012-12-15T14:31:37+02:00

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bir asker, komutan, diplomat, politikacı ve devlet adamı değildi. O, bir düşünürdü de Onun, ulusumuzun toplumsal yapısı, uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel uygarlık ve çağdaşlık anlayışı, dinsel olmanın anlamı konusunda yazdığı kimi yazılar, yaptığı kimi konuşmalar, üzücüdür ki, Türk halkına ulaştırılmamıştır. Türk halkının büyük bir bölümü, bu nedenle, Mustafa Kemal Atatürkü, tanıması gerektiği düzeyde tanıyabilme ve Onu anlaması gerektiği düzeyde anlayabilme olanaklarından yoksun bırakılmıştır Aşağıda Ondan kalan elyazısı belgelere dayanan “Bilim ve Teknoloji” hakkındaki görüşlerini okuyacaksınız. 

0