Cevaplar

2012-12-15T14:52:46+02:00

İnsan hayatının en verimli zamanlardan biri de
Allah için bir araya gelindiği anlardır. Allah için bir araya
gelmenin verdiği mutluluğun tarifi imkânsızdır. Zira
insan hayatını bu yolla ebedileştirir. Kısa, fani, bekasız
ve semeresiz bir ömür bu yolla uzun, daimi, sürekli ve
meyveli bir hale getirebilir. Allah için buluşmak, Allah için
konuşmak, Allah için hayatına çeki düzen vermek ne
kadar güzeldir. Bu istikametteki bir hayatın her bir anı,
her bir nefesi ebedileşir, bakileşir. Zamanı bakileştiği
gibi, Allah için verdikleri, Allah’ın adını anarak helal dairesinde
kendisi, çoluk çocuğu, akraba-i taallukatı ve sair
insanlar için harcadıkları da bakileşir.
Allah Rasulü (a.s.v.) pek çok hadislerinde Allah
için bir araya gelmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu
yapar. Bunlardan biri ve en ilgi çekeni şöyledir: Ebû Hüreyre’nin
rivayetine göre Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle
buyurmuşlardır: “Şüphesiz ki, Allah Tebâreke ve Teâla’nın
bir takım seyyar fazla me¬lekleri vardır. Bunlar
zikir meclislerini araştırırlar. İçerisinde zikir olan
bir meclis buldular mı onlarla beraber otururlar. Ve
kanatlarıyla birbirlerini kuşatırlar. Ta ki kendileriyle
alt semanın arası dolar. Cemaat dağıldıkları vakit
yükselir ve gökyüzüne çıkarlar. Allah, onları bildiği
halde kendilerine: “Nereden geldiniz?” diye sorar.
Onlar da: “Senin yeryüzündeki bazı kullarının yanından
(geldik), onlar sana teşbih ediyor, tekbîr,
tehlilde bulunuyor, sana hamdediyor ve senden istiyorlar”,
cevabını verirler. Allah Teâla Hazretleri:
“Benden ne istiyorlar?” diye sorar: “Senden cennetini
istiyorlar”, derler. Allah, “Onlar benim cennetimi
gördüler mi?” der. “Hayır, yâ Rabbî!”
cevabını verirler. Allah, “Acaba cennetimi görmüş
olsalar ne yaparlar?” der. Melekler: “Senden eman
dilerler”, derler. Allah, “Benden neden eman dilerler?”
diye sorar. Melekler, “Senin cehenneminden
yâ Rabbi!” diye cevap verirler. Allah, “Onlar benim
cehennemimi görmüşler mi?” der. Melekler,
“Hayır!” cevabını verirler. Allah, “Acaba cehennemimi
görmüş olsalar ne yaparlar?” der. Melekler,
“Senden mağfiret dilerler”, derler. Allah da, “Ben
onları mağfiret ettim, ne diledilerse kendilerine verdim.
Ve onları eman diledikleri şeyden kurtardım”,
buyurur. Bunun üzerine melekler: “Ya Rabbi! İçlerinde
filân var, günahı çok bir kul. O ancak oradan
geçerken onlarla beraber oturdu”, derler. Allah
Teâla Hazretleri, “Onu da affettim. Onlar öyle bir cemaat
ki, onlarla düşüp kalkan şaki olmaz”, buyurur.

0
2012-12-15T16:16:55+02:00

birbirlerini görmek için özlemlerini gidermek kavuşmak için

0