Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-01T21:20:28+03:00

bitkinin aldigi su ile birlikte fotosentez baslar. fotosentez besinlerdeki vitaminleri aldikca bitki seklini koruyor ve govde kismina destek sagliyor.

2 1 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-01T21:21:03+03:00
Suyun Bitkiler İçin Önemi Sulamanın önemini daha iyi anlayabilmek için suyun bitki hayatındaki önemini bilmek gerekir.Yeryüzünde susuz bir hayat düşünülemez. Bitki ağırlığının ortalama % 90’ını su oluşturur.Su bitkinin çimlenmesini, bitkilerin hücre, gövde, dal, yaprak gibi organlarının canlılığınısağlar. Bu canlılık ve bitkinin kendine özgü şeklini kazanması, aynı zamanda yapraklarıylasolunum yapabilmesi, suyun bitkinin damarlarında sağladığı iç basınç ile gerçekleşir.S,u bitkiye gerekli olan besin maddelerini eriterek, kökler tarafından emilmesini ve emilen besinmaddelerinin bitki içerisinde taşınmasını da sağlar.Besin maddeleri, bitkinin ihtiyacı olan organlarına veya bitkinin depo görevi yapan bölgelerinesu ile taşınır.Su, bitkiyi fazla sıcak ve soğuklardan korur. Don olduğu dönemlerde yapılan sulama da,donma sonucu dışarıya verilen enerji toprak yüzeyini bir miktar ısıtacağından don şiddetiazaltılmış olur. Sıcakta ise yaprak yüzeyinden buharlaşan su bitki bünyesindeki ısıyı dışarıvererek bitkinin serinlemesini sağlar.Su; köke yön vererek (kökler daima suya yönelmektedir), köklerin derinliğine ve yanlarayayılmasına etki ederek, köklerin daha iyi gelişmesini sağlar.Bitkiler topraktan aldıkları suyun çok az bir kısmını (% 02) fotosentez yapı malzemesi olarak kullanmakta geri kalanını terleme ile atmosfere vermektedir. Ancak bu lüzumsuz bir sutüketimi kabul edilmemelidir. Zira, gıda maddelerinin topraktan alınması, bu maddelerinkullanılacak yerlere taşınması, hücre faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve bitki organlarında içtazyikin sağlanması için, bitki kökleriyle yaprakları arasında sürekli bir su akımına ihtiyaçvardır.Bitki için suyun bu derecede önemli olması, sulamanın da önemini ortaya çıkarmaktadır.Sulama ürünü çeşitlendirerek halkın refah düzeyinin yükselmesine, sanayiye ham maddesağlanmasına, sanayinin gelişmesine, ihracatın artmasına doğrudan doğruya etkili olduğu gibi,artan ürünün nakliyecileri, satışı satıcıları ve beslenmeye katkıları alıcıları dolaylı olarak etkilemektedir
2 5 2