Cevaplar

2012-12-15T15:25:53+02:00

Yerel alan ağı (İngilizcesi: Local area network)evokullaboratuvar, iş binaları vb. gibi sınırlı coğrafi alanda bilgisayarları ve araçları birbirine bağlayan bir bilgisayar ağıdır. LAN'ların özellikleri ise WAN'ların (Türkçesi: Geniş alan ağı, İngilizcesi: Wide area network) aksine daha yüksek veri aktarımı, daha küçük bir alan, ve daimi bağlantıyı sağlamak için aylık kira karşılığı bir ara elemana (İngilizcesi: Leased telecomminication lines) gerek olmamasıdır. ARCNETToken Ring ve diğer teknolojik uygulamalar geçmişte kullanıldı, fakat günümüzde elektromanyetik parazitiönleyen kablolamanın (İngilizcesi, twisted pair) da bulunmasıyla ethernet, ve kablosuz internet yaygınlaşmıştır.                                                                                                                                 Yerel Ağ yüksek hızda veri transferi özelliğine sahip server PC printer gibi birimlerden oluşan bir ağ türüdür. Bu ağda kullanıcıPC ‘ler yazıcılar ve ortak PC'ler arasında bilgi alışverişi veri iletimi elektronik posta alımı ve gönderimi gibi çok sayıda fonksiyon gerçekleştirilmiş olur. Yine bu ağlar server adı verilen yönetici bilgisayarlarla yönetilir ve izlenirler.
Aşağıda basit bir yerel ağ yapısını oluşturan birimler tanıtılmıştır. 

Server: Ağı yöneten ve izleyen birimdir. PC: Kullanıcılar tarafından üzerinde işlem yapılan birimdir. Printer: Kullanıcı PC'leri tarafından yönetilen birimdir.

Yerel ağ bağlantısı içinde yeralan birimler ağ içerisinde IP adı verien bir kimlik ile aktif olabilir ve sistemin bir parçası olmaözelliğini kazanırlar.

Açık Komut:1 Kapalı Komut: 0

Access Methods (Erişim Metodları)
Erişim metodu, ağda bulunan bilgisayarların iletişim ortamını nasıl paylaşacağını yöneten kurallar kümesidir. 2 önemli erişimmetodu vardır:

Contention: Contention-based sistemlerde, ağdaki bilgisayarlar iletişim ortamını kullanmak için sürekli bir yarış içerisindedir ve her zaman veri gönderebilirler. CSMA (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection): Bu teknikte paket gönderilmeden önce kablo kontrol edilir. Diğer bir iletişimin oluşturduğu trafik yoksa iletişime izin verilir. İki bilgisayarın birden kabloyu kullanmaya çalışması collision yani çatışma olarak adlandırılır ve böyle bir durumda ikisinin de trafiği kaybolur.

Ağ Topolojileri
En yaygın olan ve en çok kullanılan topolojiler BUS, Ring, Star ve Mesh topolojileridir.

BUS Topolojisi

Bus topolojisinde ağdaki tüm bilgisayarlar paylaşılan bir kabloya (bazen omurga olarak da adlandırılır) bağlıdır. Ethernet buna iyi bir örnektir.

Ring Topolojisi

Ring topolojisinde bilgisayarlar birbirlerine dairesel bir şekilde bağlanır. Her bir bilgisayar komşusu olan diğer bilgisayara bağlıdır ve veri daire etrafında sadece bir yönde dolaşabilir.

Star Topolojisi

Star topolojisinde tüm cihazlar merkezi bir huba bağlıdır. Hub ağdaki bir bilgisayardan sinyali alır ve gitmesi gereken bilgisayara gönderir .

Network Architectures (Ağ Mimarileri) ya da LAN Teknolojileri
Ethernet: Ethernet ve türevleri olan Fast Ethernet, Gigabit Ethernet CSMA/CD (Carrier Sense, Multiple Access/Collision Detection) erişim metodunu esas almış çok popüler bir ağ mimarisidir. Günümüzde 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps hızlarında çalışan türevleri geliştirilmiştir. Ethernet teknolojisine dayalı ürünler desteklediği kablo türüne göre sınıflanırlar
:
 

0
2012-12-15T16:40:59+02:00

lan kablolu ağ olduğundan olur birşey olmaz

0