Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T16:06:46+02:00


Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan anlaşmaya Bizans’ın yeni yönetimi uymayınca, Sultan Alp Arslan komutanlarına Anadolu’nun tamamen fethedilmesi emrini vermişti. Alp Arslan’ın yerine geçen Melikşah zamanında da bu fetih hareketleri devam ettirildi. Kutalmışoğlu Süleymanşah ve kardeşi Mansur gibi hanedan üyeleri ile Artuk Bey, Tutak, Danişment Gazi, Mengücek, Ebulkasım gibi komutanlar emrindeki Türkmenlerle Anadolu içlerine akınlar düzenlediler. Anadolu’nun fatihi olan bu değerli komutanlar veya oğulları hâkim oldukları bölgelerde kendi devletlerini kurdular. Bu devletler, Anadolu’da kurulan ilk Türk devletleridir. Melikşah’ın ölümünden sonra (1092) bu Türkmen beylikleri daha bağımsız hareket etmişlerse de çoğu siyasî bakımdan Irak Selçuklularına bağlıydılar. Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli rol oynayan ilk Türk devletleri, genellikle küçük, mahallî devletlerdi. Ancak Saltuklular, Danişmentliler, Mengücekler ve Artuklular diğerlerinden daha güçlü idi. Zamanla Türkiye (Anadolu) Selçukluları, bu devletler üzerinde hâkimiyetini kurarak, Anadolu’da Türk birliğini sağlamıştır. 
• Danişmentliler 
• Saltuklular 
• Mengücekler 
• Artuklular 
• Sökmenliler 
• İnaloğulları 
• Çubukoğulları 
• Çaka Bey 
• Tanrıvermişoğulları 
• İnançoğulları 

1 5 1
2012-12-15T16:13:24+02:00

büyük hun imparatorluğu

batı hun imparatorluğu

avrupa hun imparatorluğu

ak hun imparatorluğu

göktürk imparatorluğu 

avar imparatorluğu

hazar imparatorluğu

uygur devleti

karahanlılar

gazneliler

büyük selçuklu imparatorluğu

harzemşahlar

altın ordu devleti

büyük timur imparatorluğu                    babür imparatorluğu                 osmanlı imparatorluğu        

türkiye cumhuriyeti                            TARİHTEN ÖNCEKİ TÜRK DEVLETLERİ 

2 4 2