Cevaplar

2012-12-15T17:23:26+02:00

1. '-den'' durum eki,aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna getirildiğinde ünsüz benzeşmesi olur?

A) öğretmen
B) masa
C) iş
D) çatal


2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ''-a,-e,-ı,-i,-u,-ü'' ünlülerinden biri getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?

A) yurt
B) millet
C) ağaç
D) kurt


3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna ad durum eki (-den/-dan) getirildiğinde ünsüz benzeşmesi olmaz?

A) yatak
B) salon
C) kitap
D) sert


4. '-cı'' eki aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna geldiğinde,sözcükte bir ünsüz benzeşmesi olmaz?

A) kayık
B) çiçek
C) gazete
D) süt


5. Aşağıdaki karşılıklı konuşmada hangi cümlede ünsüz benzeşmesi olmuştur?

A) Tapu çıkaracaktık on dönüm tarlaya...
B) Sen benimle geliyor musun?
C) Bu oda çok sıcak oldu.
D) Niye bana soruyorsun?


6. Tek heceden oluşan kelimeler,sonlarına ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında genellikle ses değişmesi olmaz.
Aşağıdaki tek heceli sözcüklerden hangisinin sonuna ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ses değişmesi olur?

A) yat
B) ses
C) çark
D) genç


7. 'Gide gide bir söğüde dayandım.'' cümlesinde , kaç sözcükte ünsüz yumuşaması vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A) Efe ayağa kalkmıştı.
B) Karanlığa alışınca sağ tarafta raflar olduğunu gördüm.
C) Aysel zayıflığına rağmen koca kutuyu taşıdı.
D) Beni seviyorsun biliyorum.


9. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna,ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde ünsüz yumuşaması olur?

A) salıncak
B) sahil
C) kartal
D) şöhret


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmamıştır?

A) Yemek,çok güzeldi.
B) Hani bana söz vermiştin bundan sonra gitmeyecektin.
C) Onun yapdığına ben de hayret ettim.
D) Akşam üzeri parka gideceğiz.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T17:23:43+02:00

Kebap-cı→kebabçı
Yavaş-ca→yavaşça
Ayak-cak→ayakçak
Ayak-da→ayakta
Yurt-dan→yurttan,
Ses-deş→sesteş
Yap-dı→yaptı
Aç-dır→açtır
At-gı→atgık
Seç-gin→seçkin
Çalış-gan→çalışkan
Kıs-gaç→kıskaç

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/turkce-dil-bilgisi/316998-unsuz-benzesmesi-unsuz-sertlesmesi.html#ixzz2F8OuivHw

0