osmanlı taşra teşkilatında farklılıklar görülmesi sebepleri nelerdir ?

gulam sistemi ile devşirme sistemi arasında ki benzer - farklı özellikler ?

sultan 2. mahmut merkezi otoriteyi güçlendirmek için neler yapmıştır ?

cumhuriyetin ilanı ile devlet yönetiminde nasıl değişiklikler olmuştur ? ?

acil lazım pazartesi yazılım var bu sorularda çıkacak

2

Cevaplar

2012-12-15T18:14:51+02:00

TASRA TESKİLATINDA MEYDANA GELEN DEĞİSMELER:
1864'te yayınlanan "vilayet nizamnamesi" ile ülke idarî bakımdan yeniden teskilatlandırıldı.Buna göre tasra yönetimi vilayet, liva(sancak), kaza ve köy birimlerine ayrıldı. Livaların yönetimi MUTASARRIF'lara verildi.
1871'de kaza ve köy arasına NAHİYELER eklendi, bunların basına nahiye müdürleri seçimle getiriliyordu.

 

SENED-İ İTTİFAK(1808)
 Bu antlaşma 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalanmıştır.Ayanlar,Anadolu’da şehrin en nüfuzlu ve zengin kişileriydi.Osmanlı merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine devlet,ayanlarla işbirliği yaparak onların varlığını hukuken tanımıştır.

1 5 1
2012-12-15T18:29:00+02:00

TASRA TESKİLATINDA MEYDANA GELEN DEĞİSMELER:
1864'te yayınlanan "vilayet nizamnamesi" ile ülke idarî bakımdan yeniden teskilatlandırıldı.Buna göre tasra yönetimi vilayet, liva(sancak), kaza ve köy birimlerine ayrıldı. Livaların yönetimi MUTASARRIF'lara verildi.
1871'de kaza ve köy arasına NAHİYELER eklendi, bunların basına nahiye müdürleri seçimle getiriliyordu.

3 4 3