1) kareköklü sayıların tarihçesi 2 )kareköklü sayıların sayı doğrusunda gösterimi 3) karekök hesaplama yöntemleri 4 )kareköklü sayılarda toplama çıkartma anlatımı ve 3 örnek ve resimleri 5) kareköklü sayılarda çarpma bölme işlemi anlatımı ve 3 örnek ve resim 6) ondalık kesirlerin karekökünü hesaplayın 3 örnek 7) iç içe kareköklü sayılarla ilgili 3 örnek şimdiden teşekkürler...

1

Cevaplar

2012-12-15T18:38:14+02:00

1)Kare kök matematiksel bir ifadedir. Bir sayının kök içine alınması, o sayının (1/2). kuvvetinin alınması demektir . Kare tabiri sayının alınan kökünün derecesini ifade eder. Örneğin 9 u kare köke alırsak, dokuz 3′ün karesi olduğundan kök dışına 3 olarak çıkar. Küp kök de örneğin 27 ‘yi alırsak, 27 de 3*3*3 demektir yani 3′ün küpüdür ve kök dışına 3 diye çıkar.
Batılıların El Gabra(Algebra=cebir) dediği Cebir ilminin kurucusu kesin olarak bilinemekle birlikte Arap Matematikçi El Cabir Bin Hayyam’dır.
Arşimed ayrıca sayısının değerini çok yaklaşık biçimde bulmuştur ve karekök bulma konusunda çalışmıştır. Karekök konusunda da o döneme kadar ulaşılan en iyi sonuçlara ulaşmış ve çok yaklaşıklıkla karekök hesabı yapmayı başarmıştır.
"El Cabir baştan sona kadar cebir ilmini kurdu.
1, 2 ve 3. dereceden denklemlerin çözümlerini gösterdi. Karekök ve küpkök almayı gösterdi."
Harezmi de cebirin kurucularındandır ama cebirin isim babası El Cabir’dir! İngilizce’deki Algebra kelimesi de bunu kanıtlamaktadır!

 

diğer soruların cevaplarını mesaj olarak atacağım çünkü karater fazla olduğu için gönderilmiyor


1 5 1