Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T20:57:30+02:00

Avrupa, Dünyanın 7 kıtasından birisidir, Asya ile birlikte Avrasya coğrafi ve yerleşim bölgesini oluşturmaktadır. Avrupanın yüzölçümü 10 milyon km² kadar, nüfusu ise 730 milyon kişi kadardır.

Coğrafi olarak Ural Dağları, Ural Nehri ve doğuda Hazar Denizi'yle sınırlıdır. GüneyindeKafkas Dağları vardır, Karadeniz ve Akdeniz denizleri, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazıbulunmaktadır. Kuzey batısında Atlantik Okyanusu, kuzeyinde ise Arktik Okyanusubulunur.

Avrupa dört bölgeye ayrılmaktadır: Batı, Doğu, Kuzey ve Güney. Kimi coğrafyacılar beş bölgeye ayırırlar ve beşinci bölge olarak olarak Orta Avrupa tanımını kullanırlar. Soğuk Savaş döneminde Doğu ve Batı Avrupa olarak ayrılmış kapitalist, Doğu Avrupa ise komünistblok olarak adlandırılmıştır.

Toplam olarak Avrupada 64 ülke vardır bunlardan 50'si bağımsız, 8'i bağımlı, 6'sı tanınmamış devlettir. 14 ülkenin adaları vardır, 19'unun iç denizlerle kıyısı, 32'sinin dedenizler ve okyanuslarla geniş kıyıları vardır.

Beş ülkenin hem Asya hem Avrupa kıtasında toprakları vardır bunlar Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Rusya'dır. Kıbrıs veErmenistan halen politik ve sosyal tartışmalara neden olan bir konumdadır.

27 devlet Avrupa Birliği'nde, 25 devlet ise NATO'da yer almaktadır. Avrupa Konseyi'nde ise 47 ülke bulunmaktadır.

Ülke sınırlarının tamamı Avrupa'da olan ülkeler içinde yüzölçümü en büyük olan ülke Ukrayna'dır. En büyük Avrupa ülkesi Rusya, en küçüğü ise Vatikan'dır.

0