Cevaplar

2012-12-15T20:15:39+02:00

fabl yaz hayvanlar kendini üstün görsün 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T20:23:53+02:00
DÜZYAZI TÜRLERİ Düşünce Yazıları
Toplumu, bilimsel, siyasal, sanatsal ya da sosyal bir konu üzerinde düşündürmeyi, tartıştırmayı, bu yolla gerçeklere ulaştırmayı, heber vermeyi amaçlayan yazı türlerine düşünce yazıları denir. Düşünce yazılarının çoğu duygusal boyutlu değildir, gözlem ya da deneyime dayalı yazılardır. Yazarın sanatlı anlatım kaygısı yoktur. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türleridir. Haber, makale, fıkra, eleştiri, deneme, şöyleşi, röportaj, gezi, günlük, anı, incleme, biyografi, otobiyografi, bibliyografi... türündeki yazılar düşünce yazıları arasında yer alırlar. Düşünce yazıları şunlardır:
Þ Haber
Þ Makale
Þ Fıkra
Þ Eleştiri
Þ Deneme
Þ Söyleşi
Þ Röportaj
Þ Mülakat
Þ Gezi
Þ Anı
Þ Günlük
Þ İnceleme
Þ Biyografi
Þ Otobiyografi
Þ Bibliyografi
Þ Mektup Düzyazı (Nesir)
Þ Genel Özellikler
Þ Edebiyatımızda Düzyazı
Þ Düşünce Yazıları
Þ Genel Özellikleri Þ Haber Þ Makale Þ Fıkra Þ Eleştiri Þ Deneme Þ Söyleşi Þ Röportaj Þ Mülakat Þ Gezi Þ Anı Þ Günlük Þ İnceleme Þ Biyografi Þ Otobiyografi Þ Bibliyografi Þ Mektup
Þ Sanatsal Düzyazılar


 
0