Cevaplar

2012-12-15T20:45:10+02:00

beden sağlığı: diş bakımı, saç bakımı gibi şeylerdir ruh salığı ise ruhumuzun dinlendirmektir

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T20:45:25+02:00
“Ruh ve beden sağlığı bir bütündür” Türkiye Psikiyatri Derneği, sosyoekonomik etkenlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerini irdeliyor.     Google   Yahoo   Facebook   Mixx   Digg   StumbleUpon   Del.icio.us   reddit Bu Nedir? 12.10.2010 02:10:46

Dünya Ruh Sağlığı Günü nedeniyle Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından yapılan değerlendirmede yoksulluk ve sosyal dışlanmanın ruhsal sağlığı bozduğu belirtildi.
TPD Merkez Yönetim Kurulu adına Yrd. Doç. Dr. Ayşe Devrim Başterzi, Dr. Halis Ulaş ve Doç. Dr. Burhanettin Kaya imzasıyla yayınlanan değerlendirmede dünyada ve Türkiye’de ekonomik sıkıntıların ruhsal sorunlara etkilerine yer verildi.
Türk Psikiyatri Derneği’nin bir rapor niteliğindeki “2010, Dünya Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma ile Mücadele Yılı” başlıklı değerlendirmesinin tamamını sunuyoruz.

RUHSAL SAĞLIĞIN BOYUTLARI
Dünya genel olarak her geçen yıl zenginleşse de birçok insan temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamadan hayatlarını sürdürmektedir. Yoksulluk; insanların temel gereksinimlerini karşılayamama durumu olarak tanımlanmaktadır. Dünyanın en zengin yerleşim bölgelerinden Avrupa’da bile temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların genel nüfusa oranı %17’dir. Sosyal dışlanma; eşitsizlik, güvencesizlik ve dengesizliğe yönelik yeni bir kavramdır. Ekonomik, sosyal, siyasal, hukuki, kültürel ve davranışsal boyutları olan; nesnel olduğu kadar öznel değerlendirmelere de açık bir süreç olup, belirli kesimlerin toplumsal bütünden ve sermaye birikim sürecinin dışında kalarak, gelir dağılımından kendisinin ekonomiye yaptığı katkı doğrultusunda yararlanamamasıdır. Birey ve grupların çeşitli özellikleri nedeniyle yaşadıkları toplumun sosyal hayatının dışında bırakılmaları, toplumda yaşayan diğer yurttaşların yararlandığı temel haklardan yoksun bırakılmalarıdır. Sosyal dışlanmaya uğrayan birçok grup aynı zamanda yoksul kalmaktadır. 2010 yılında Avrupa Birliği yılın temasını “Yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele” olarak ilan etmiş ve tüm üye ülkelerde yoksulluğa karşı etkinlikler, kampanyalar ve projeler düzenlenmesi planlanmıştır.

3 4 3