Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-15T21:42:41+02:00

TOPLAMA İŞLEMİNİN ÖZELLİKLERİ
1) Kapalılık Özelliği:
Herhangi iki doğal sayının toplamı yine bir doğal sayıdır. Doğal sayılar kümesinde toplama işleminin kapalılık özelliği vardır.

2) Değişme Özelliği:
Bir toplama işleminde, toplanan terimlerin yerleri değişirse toplam değişmez. Bu özelliğe toplamanın değişme özelliği denir.

9      +      8      =      8      +      9
                17    =     17
              (toplamlar eşit)

3) Birleşme Özelliği:
Üç terimli bir toplama işleminde ilk iki terim toplamı ile üçüncü terim toplamının; son iki terim ile ilk terimin toplamına eşittir. Buna toplamanın birleşme özelliği denir.
5, 6, 9 doğal sayılarının toplamını bulalım;


(5    +    6)    +    9    =    5    +    (6    +    9)
               11   +  9     =      5   +   15
                        20    =   20
                      (toplamlar eşit)

4) Etkisiz (Birim) Eleman Özelliği:
0    +    21    =    21                38    +    0    =    38
21    +    0    =    21                0    +    38    =    38

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, herhangi bir doğal sayının 0 ile toplamı, o doğal sayının kendisidir. Yani sıfır toplamı etkilemez.
Bu nedenle toplama işleminde etkisiz (birim) eleman vardır ve sıfırdır.

2 5 2