Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-15T22:11:57+02:00
Değerli kardeşimiz;

Şeytan kendi isteği ile küfür yolunu tercih etmiştir. Yani haşa Allahın cebir ve zorlaması ile küfür yolunu tercih etmemiştir. Öyle olsaydı adaletsizlik olurdu ki mutlak adalet sahibi olan Allah bundan münezzehtir.

Bu konuda şöyle bir hadis-i şerif vardır: “Benim şeytanım bana teslim oldu.” (Tirmizi, Rada 17; Müsned, III. 309)

Bu hadiste geçen “esleme” kelimesi hem teslim olup boyun eğmeye mecbur oldu hem de Müslüman oldu manalarına gelmektedir. Bu sebeple Müslüman oldu anlamında alınırsa cennete girecek diye anlaşılabilir. Ancak bu kelimeyi hadisçiler boyun eğip teslim oldu anlamında kabul etmişlerdir. Çünkü şeytanın cevheri bozulduğundan Müslüman olmasının söz konusu olamayacağını ifade etmişlerdir. (Tirmizi, Rada 17; İ. Cevzi, Telbisü İblis s. 34)

Demek ki şeytanın hayrı kabul etme cevheri bozulduğu için kıyamete kadar yaşasayacağı halde iman etmeyecektir.

Şeytanlarda bir imtihana tabi tutuluyorlar. Nasıl ki insanlar belli bir müddet dünyaya gelip imtihana tabi tutuluyorlarsa şeytanlarda insanlar gibi imtihana tabi tutulmaktadır. Ancak nasılki insanlardan bir gurup küfür yolunu seçmişse cinlerin kafirlerinden olan şeytanlarda kendi iradeleriyle küfür yolunu seçmiştir.

1 3 1
2012-12-16T00:26:26+02:00

hayır tabikide şeytan kafir cennetten kovulmadan önce meleklerin başıydı.Allahı her kabul eden müslüman değildir çünkü hristiyanlar putperestler vb. dinlerde Allahın var olduğuna inanıyorlar ama inanış farkları var müslümanlık hz.muhammet (s.a.v) e inanan Allahın emir ve yasaklarına uyan namaz kılan.. kısavası mümin kimselere denir 

0