Cevaplar

2012-12-15T23:04:45+02:00

bebeklik çocuk genç yetişkin  50yaş yaşlı

0
2012-12-15T23:05:09+02:00

1. Doğum Öncesi Dönem

Ana rahminde döllenmeden doğum anına kadar süren dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde hızlı bir şekilde yapısal ve fiziksel değişim gerçekleşmektedir. Bununla beraber anne ve çocuk arasında da ilk iletişimin gerçekleştiği dönemdir.

2. Bebeklik Dönemi

Bu dönem doğumdan iki yaşına kadar ki dönemi kapsamaktadır. Bu dönemin en önemli özelliği yetişkinlere olan aşırı bağımlılığıdır özellikle de annesine.

Bu dönem çocuğun artık belli fiziksel ve duygusal gelişimiyle beraber anne ve babasından bağımsız olarak hareket etmesiyle son bulur.

3. İlk Çocukluk Dönemi

Bu dönem daha çok çocuğun anaokulu yıllarına denk gelmektedir. Ve beş altı yaşına kadar devam etmektedir. Çocuk bu dönemde artık yavaş yavaş okulla tanışır ve ilgi, yetenek, becerilerinin küçük küçükte ortaya çıktığı dönemdir. Artık çocuk bu dönemde temizlik alışkanlığı, kendi kendine giyinebilme, beslenebilme alışkanlığı kazanır.

4. İkinci Çocukluk Dönemi

Bu dönem çocuğun 6-11 yaşları arasında kalan dönemi kapsamaktadır yani ilköğretimin birinci kademesidir.

Okuma, yazma ve aritmetik gibi temel becerilerin kazanıldığı dönem olan bu süre içinde çocuk, giderek evin dışında daha geniş bir dünya ile başa çıkmak durumundadır.[1]

5. Ergenlik Dönemi

Ergenlik dönemi dediğimiz dönem 11-13 yaşlarıyla başlıyor ve 18-20 yaşlarına kadar devam etmektedir.

Bu dönemde çocukta önemli değişiklikler meydana gelmektedir. Ergenlik dönemi son derece çalkantılı bir dönem olarak bilinmektedir. Çünkü bu dönemde çocukta fiziksel ve duygusal gelişmeler vardır. Artık soyut ve mantıklı düşünür. Bu noktada da yetişkinlere özellikle de ailelere çok iş düşmektedir. Ailelerin çocuklarına bu dönemde yardımcı olması gerekir. Kuşkusuz eğer çocuk bu dönemi olabildiğince az sorunlu geçirirse bireyi olduğu kadar aileyi de olumlu düzeyde etkiler.

6. Genç Yetişkinlik Dönemi

Genç yetişkinlik dönemi dediğimiz bu dönem 20’li yaşlarla başlayıp otuzlu yılların ortalarına kadar devam etmektedir. Bu dönemin en önemli özelliklerinin başında bireyin artık ekonomik bağımsızlığını kazanmak istemesiyle beraber, karşı cinsle olan yakın ilişkileridir.

Bu dönemde birey artık bir yuva kurmak isteğindedir.

7. Orta Yaşlılık Dönemi

Bu dönem otuzlu yaşların ortalarından altmışlı yaşların ortalarına kadar devam etmektedir. Bazı psikologlarca bu dönem üretkenlik dönemi olarak adlandırılır. Çünkü bireyin bu dönemde önemli sorumlulukları vardır. En önemli görevleri içinde genç kuşakların yetişmesinde onlara rehberlik etmektedir, onlara yol göstermektedir. Yani birey bu dönemde aktif rollerdedir. Dolayısıyla birey özellikle de anne çocuğuna gelecek yaşamıyla ilgili deneyimlerine dayanarak öğüt verir. Kuşkusuz bu durum anne ve çocuk arasındaki bağı daha da güçlendirir. Anne çocuğunun doğru kararlar vermesinde etkili olur. Ancak annenin bilinçli olması gerekir.
8. İleri Yetişkinlik Dönemi

Altmışlı yıllardan kişinin ölümüne kadar süren son dönemidir. Bu dönem bireyin olgunluk dönemidir. Birey bu dönemde çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir. Bu rahatsızlıklar fiziksel yada psikolojik olabilir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen birey şartlara kendini uydurabilirse çevresiyle ve çocuklarıyla olumlu ilişkiler geliştirebilir.

Hepimiz biliriz ki ileri yetişkinlik dönemi içinde yer alan çevremizdeki insanlardan çok şey öğrenmişizdir.

1 4 1
2012-12-15T23:05:09+02:00

Bebeklik dönemi:0-1 yaş arası dönemdir.Bu dönemde tamamen yetişkinlere bağımlıdır.vücudu kontrol etmeyi,yürümeyi,ellerini kullanmayı,emeklemeyi öğrenir.

Çocukluk dönemi:1-6 yaş arası dönemdir.konuşmayı,yemek yemeyi,giyinip soyunmayı ve arkadaşlarıyla oynamayı öğrenir.cinsiyetinin farkındadır.

Okul çağı dönemi:kendi cinsleriyle oynamayı tercih eder.iyiyi kötüyü ayırt etmeyi öğrenir.
Ergenlik dönemi:vücudun büyüme ve gelişmesi hız kazanır.eşey organları gelişir.üreme hücreleri oluşturur.ruhsal değişimler gözlenir.
Yetişkinlik dönemi: meslek seçimi ve evliliğin olduğu dönemdir.
Yaşlılık dönemi:arkadaş ve torunlarla bir arada olmaktan ve onlarla paylaşmaktan mutluluk duyar.

1 5 1