Cevaplar

2012-12-15T23:29:35+02:00

Cumhuriyet Öncesinde Hukuk

Osmanlı Döneminde hukuk, şer-i ve örf-i kanunlara dayalı olarak işliyordu. Batılı Toplumlar daha demokratik olan , dönemin şartlarını sağlayan anayasal düzene girmiş, Osmanlı Devleti ise son dönemlerde azınlıklara verilen haklarla sınırlı kalmıştır. Çoğu Alanlarda batıya ayak uydurmak isteyen Osmanlı Devleti bu gelişmeleri iyi takip etsede hukuk alanında çok fazla bir değişiklik yapamıştır. Bir çok alanda ise bu Osmanlı devleti ile batılı devletler arasındaki uyuşmazlığı artırmıştır. Atatürk ise bunu görmüş ve Türkiye Devletini kurup işe anayasal bir devlet olma özelliğini katmış, yapılan inkilap ve değişiklikleri kanunlaştırmış, dini esaslara ya da törelere göre veriler kararların yerine hak ve adaleti sağlayan değişiklikler getirmiştir.
Hukukta Yapılan Devrimler

Seriye Mahkemelerinin Kaldırılması ve Yeni Mahkemeler Teşkilatının Kurulması Kanunu (8 Nisan 1924)
Türk Medeni Kanunu (17 5ubat 1926)Dini hukuk sisteminden ayılarak laik çağdaş hukuk sisteminin uygulanmasına başlanmıştır.

Hukukta Yapılan Farklılıklar :
Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü. Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi. Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı. Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı. Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi. Hukuk devrimi ile kadın – erkek arasında eşitlik sağlandı. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı. Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.


0
2012-12-15T23:29:51+02:00

Cumhuriyet öncesinde yargı işleri din adamları tarafından görülürdü.Kadı adı verilen yargıçlar din kurallarına göre karar verirdi.Hukuk alanında yapılan değişiklikle eski mahkemeler kapatıldı.Eski yasalar yürürlükten kaldırıldı.Mecelle
kaldırılmış ve Türk medeni kanunu getirilmiş. Aile hayatından siyasi haklara, eğitimden özel haklara bir çok yönüyle modernleşmenin önü açılmıştır. Ayrıca laikliğin hukuk düzenine uygulanması da gerçekleşmiştir. Miras konusunda kadın ve erkek eşit pay almaya başladı.Uygar ulusların yasaları örnek alınarak boşanma, miras, ceza hukuku yeniden düzenlendi.Kadınlar da erkekler gibi seçme ve seçilme hakkına kavuştu.Hukuk devrimi ile kadın - erkek arasında eşitlik sağlandı.

0