Cevaplar

2012-12-15T23:56:59+02:00

failatun failatun failatun failun 

dest busi arzusu ile ger ölürsem dostlar 
kuze eylen toprağım sunun anınla yare su 

misal: 
ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden 
.- .- ..-- . -.--- 
eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak* 

istiklal marsi da aruz ölçüsüyle yazilmistir. 

mef ‘û lü | fâ ‘i lâ tün

1 5 1
2012-12-16T01:23:08+02:00

Aruz ölçüsü''', nazımda uzun veya kısa, kapalı ya da açık hecelerin belli bir düzene göre sıralanarak ahengin sağlandığı ölçüdür . 

 

Örnekler : 

 

Gön-lüm-de-ki aş- kın- la ya-kar-dım bu gül-le-ri
 - şık - la- rı yan-mak-la ka-vuş- tur- du kül-le-ri

- - . . - - . . - - . - . –

 

Ba- zı düş-man ba-zı şey-tan se-ni et- miş pe-ri-şan
So-nu gel- mez ki-bi- rin-dir sa-na güç-lük çı-ka-ran
. . - - . . - - . . - - . . –

 

Sa-na ver-dim bu gö-nül tah-tı-nı dem sür di-ye-rek
Sa-na ver-dim çö-lü al cen-ne-te dön-dür di-ye-rek
. . - - . . - - . . - - . . –

 

Umarım yardımcı olmusumdur arkadasım :D

 

0