Cevaplar

2012-12-16T01:27:54+02:00

“İyelik” Türkçede “sahiplik” anlamına gelir. İyelik ekleri ismin karşıladığı nesnenin bir kişiye veya nesneye ait olduğunu gösteren çekim ekidir. Bunlar nesneyi nesneye, yani ismi isme bağlayan eklerdir. İyelik ekleri altı şahsa göre çekimlenebilmektedir: yani getirildikleri isimlerin ben, sen, o ,biz, siz, onlar şeklindeki sahipliklerini ifade ederler.

Örnekler:

* Benim kitabım
* Senin araban
* Onun kedisi
* Bizim defterlerimiz
* Sizin kalemleriniz
* Onların resimleri

 


Tamlayan Eki (İlgi Eki) : 

(-ın,-in,-un,-ün,-im,-nın,-nin,-nun,-nün,-den)
*Eklendiği kelimeyi tamlanan kelime ile irtibata geçiren eklerdir.
*Genelde iyelik eki ile beraber düşünülür. Yani ilgi eki varsa, sonrasındaki kelimelerden birinde iyelik eki vardır.

Kalemin ucu 
Benim evim
Çocuklardan biri
Kapının Kolu
Merdivenin başı

 

 


2 5 2