Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-16T01:38:02+02:00

Bu uyak türüne  mesnevi kafiyesi de denir. Dizelerin ikişerli olarak, art arda kendi aralarındauyaklanışına düz uyak (düz kafiye) adı verilir.

Düz Uyak (Kafiye) Örnekleri:

Gâh odunda vü gâh suda idi a
Dün ü gün kahrile kısuda idi a

Ol kadar çeker idi yükler ağır b
Ki teninde tü komamıştı yağır b

Nice tü kalmamıştı et ü deri c
Yükler altında kana döndü deri c

1 5 1