Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-16T09:41:35+02:00
Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan antlaşma. Bu antlaşması Yunanistan dışında hiçbir devlet tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Bunun yerine İtilaf Devletleri ile Osmanlı arasındaki savaş hali 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile sona ermiştir. Antlaşma adını, son müzakerelerin ve imza töreninin gerçekleştiği Paris'teki Sevr banliyösünden alır.Sevr Antlaşması Birinci Dünya Savaşı sonrasında 


itilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 


itilaf devletleri, savaştan sonra yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış antlaşmaları yapmışlardı. 


Osmanlı Devleti ile hemen barış yapmaya yanaşmıyorlardı. Hazırlayacakları barış şartlarını


Osmanlı Hükümetine kabul ettireceklerinden emindiler. Fakat mütarekeden sonra, aradan geçen iki sene içinde, 


Türk Kurtuluş Savaşı başlamış, 


Ankara''da yeni bir 


TürkHükümeti kurulmuştu.


 

Antlaşmayi imzalayan Osmanlı heyeti (soldan sağa doğru, Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis).

Bu sırada İtilâf Devletleri 


San Remo Konferansında 


Osmanlı Devletine teklif edecekleri barış şartlarını hazırladılar. 


22 Nisan 


1920de 


OsmanlıHükümetini 


Pariste toplanacak barış konferansına davet ettiler. Padişah, eski


Sadrazam 


Tevfik Paşanın başkanlığında bir heyeti


Parise gönderdi. 


30 Nisangünü ise 


Mustafa Kemal,


Türkiye Büyük Millet MeclisiHükümetinin kurulduğunu bütün devletlerinin dışişleri bakanlıklarına bildirdi. Bu suretle, 


İstanbul Hükümetine kabul ettirecekleri barış şartlarını 


Türk Milletinin ve yeni hükümetin kabul etmeyeceğini haber vermek istemişti.


Parise gelen 


Tevfik Paşaya barış şartları bi1dirildiği zaman: "Barış şartları bağımsız bir devlet kavramı ile bağdaşamaz!" diyerek görüşmelere girmedi. Esasen İtilâf Devletleri arasında da bir birlik yoktu.


Fransa Güney Cephesinde 


Ankara Hükümeti ile mütareke yapmıştı. Müttefikler arasındaki bu anlaşmazlık barış görüşmelerini uzattı. İtilâf Devletleri, barış şartlarını diplomasi yoluy1a kabul ettiremeyeceklerini anlayınca, 


Yunanlıların 


Anadolu içlerine doğru ilerlemelerine izin verdiler. Bir taraftan da 


İngilizler 


Mudanya ve 

 

Bandırmaya asker çıkardılar.


Tevfik Paşanın barış görüşmelerini terk ederek geriye dönmesi üzerine 


İstanbulHükümeti, 


Damat Ferit Paşa başkanlığında ikinci bir heyet gönderdi. 


Hadi Paşa, Filozof Rıza Tevfik, Bern Sefiri Reşat Halisten meydana gelen bu heyet Parise giderek, Osmanlı Devleti için ebedî bir leke olan Sevr Antlaşmasını imzaladı ( 10 Ağustos 1920).

Büyük Millet Meclisi Hükümeti bu antlaşmayı tanımadı. Meclis " Misak-ı Millî"ye yemin ederek, Türk topraklarının parçalanmasına müsaade etmeyeceğini dünyaya ilân etti. Bu münasebetle Mustafa Kemalİdamımıza hükmeden düşmanlarımıza karşı daha azimkârane ve daha kuvvetli mukavemet çarelerini düşünmek gerektiğini söyleyerek, bu antlaşmayı tanımadığını belirtti.

1: İngiliz ve Fransız ortaklaşa işgal bölgesi

 

 

2: Yunan işgal bölgesi

 

 

3: İtalyan işgal bölgesi

 

 

4: Fransız işgal bölgesi

 

 

5: Ermeni işgal bölgesi

 

 

6: İngiliz işgal bölgesi
1 5 1
2012-12-16T09:42:25+02:00

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sevr_Antla%C5%9Fmas%C4%B1

 

Burada bulabilirsin umarım yardımcı olmusumdur..

0