Cevaplar

2012-12-16T10:32:06+02:00

İÇ BÖLGE İKLİMLERİNİN GÜNLÜK YAŞAMA ETKİSİ

Esas özellikleri yarı kurak olmalarıdır Yağış rejimi, Akdeniz’inkini andırırsa da, bol yağışlar ilkbahardadır Çok yerinde Mayıs en bol yağışlı aydır Yıllık yağış miktarı Akdeniz ikliminden çok daha azdır Sıcaklık bakımından olan özelliklerine ve yaz kuraklıklarına göre, birbirinden türlü derecelerden farklı 4 iklim tipini görmek mümkündür: Asıl İç Anadolu iklimi, İç Batı Anadolu iklimi, Göller Bölgesi iklimi ve Güneydoğu Anadolu iklimi

1 - Asıl İç Anadolu İklimi: Burası bir bozkır iklimidir Yazlar sıcak, kışlar soğuktur Yaz aylarında, kısa süreler içinde de olsa yağış olur Temmuz ve Ağustos kurak aylardır Bu iklim en belirgin özelliğini Tuz gölü ve çevresinde bulur Buradan kenarlara doğru uzaklaşıldıkça, İç Anadolu kurak iklim özelliği hafifler

2 -İç Batı Anadolu iklimi: Burası, yaklaşık olarak Uşak taraflarından Kütahya ve Afyon'a kadar uzanır Dağlık - tepelik ve yüksekliği çok yerde 800 -1000 m olan yarı iç bölgedir Çok yeri Ege ve Marmara denizlerinden 100 - 200 km uzakta olup, ara yerde yüksekçe dağlar da vardır Burada yağışlar, asıl Ege Bölgesine göre daha azdır : Yıllık yağış Afyon'da 444 mm, İzmir'de 705 mm, donlu günler sayısı yılda Afyon ve Kütahya'da 95 gün, İzmir'de 8 gün, Marmara Bölgesi karma ikliminden de farklıdır Yıllık yağış Marmara Bölgesinin çok yerinde buradan fazladır: Marmara'da 600-650 mm, bu iç bölgede 450-550 mm Marmara Bölgesinde donlu günler sayısı da bu iç bölgenin dörtte biri kadardır Batı Anadolu'nun bu iç bölgesinin özellikle doğu tarafları ve yüksek düzlükleri İç Anadolu iklimine yakınlık gösterir: İç Anadolu'nun çok yerinin aldığı yıllık yağış tutarı 300-400 mm, İç Batı Anadolu’nunki çok yerinde 460-550 mm’dir Donlu günler İç Anadolu'nun çok yerinde yılda 100-125 gün iken, burada 90-95 gün, Kıyı Ege bölgesinde sadece 5-10 gündür Burada iç bölgelere özelliğini veren sıcaklık oynamaları ve genel olarak karasal olma durumu vardır

3 - Göller Bölgesi İklimi: Burası, Antalya kıyı bölgesinin kuzeyine düşen bir iç bölgedir Burada dağ sıraları arasına ovalar ve göl çanakları girmiştir Bunların çok yerde yüksekliği 950-1100 m’dir Buna göre, buradaki çukurluklar bile Antalya kıyı bölgesinden 600-700 m yüksektir Bu düzlükler ve göller arasında ise yükseklikleri 1500-2000 m den çok dağlar uzanırİçerisine büyük gölleri ve daha uzak çevrelerini alan Göller Bölgesi iklim bakımından hem yanındaki İç Batı Anadolu iklimini andırır, hem de Akdeniz ikliminin etkisi altında bulunur Burada da Akdeniz kıyı bölgesinde*ki gibi kış yağışları çok yer tutarHem de İç Anadolu ikliminin bazı özelliklerini gösterir: İlkbahar yağışları da, hemen hemen kış yağışları değerine yakındırYaz kuraklığı ise, Akdeniz iklimine göre biraz daha hafiftir Göller bölgesi iklimi bunların bir karışımı ve İç Anadolu'ya bir geçiş alanıdır Ayrıca burada donlu günler sayısı, İç Anadolu’dakilere bir dereceye kadar yakın olduğu halde, Akdeniz kıyı bölgelerinden son derece fazladır Bir karasal oluş özelliği ile ilgili bulunarak, Göller Bölgesinde, hemen 100 -120 kmgüneyindeki kıyı bölümüne (Antalya çevresine göre) sıcaklık oynamaları daha çoktur

1 1 1
2012-12-16T12:27:58+02:00

http://www.webhatti.com bune gir bak 

0