Cevaplar

2012-12-16T12:50:12+02:00

  Günümüz müzik klipleri geçmişteki müzik kliplerine göre farklılıklar içerir. Geçmişte savaş, yoksulluk ve kıtlık döneminde yaşamış müzisyenler kliplerine hareket yerine daha çok o günleri hatırlatacak objeler kullanırlar. Bilgisayar yapımı işler henüz yoktur.

  Günümüz klipleri ise ortada kağıt üstünde bir savaş ve ya kötü durum olmadığından daha eğlenceli kliplerdir. Konuları genelde aşktır. Ancak günümüzdeki birçok klip özellikle yabancı klipler şarkıcının üye olduğu örgütler ile ilgili süblimimal mesajlar verir.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T13:01:43+02:00

Kültürün unsurlarından biri olan müzik aracılığıyla, toplumda; kahramanlık,
nefret, aşk, umut gibi öğeler sözlü olarak dile getirilmekte ve paylaşılmaktadır. Bu
yönüyle her bir yörenin kendine has dinlenilmekte olan müziği o yöredeki bireylerin
toplumsal yaşantılarına vurgu yapmakta ve toplumsal yaşamın aynası olabilmektedir. Bu
bağlamda müzik toplumsal yapının bir ürünü olarak çok faktörlü sosyolojik bir olgu
olarak doğar, gelişir ve dinlenir.
Araştırmanın konusu, müziğin çeşitli nüfus bileşenlerine göre nasıl ve hangi
türlerinin kabul gördüğünün açıklanmasıdır. Araştırmanın amacı, araştırma evreninde
ilgi gören müzik türlerini tespit ederek toplumsal ilişkiler ağını saptamaya ve hangi tür
müziğin hangi nüfus kategorileri tarafından tercih edildiğinin tespit edilmesi amacına
yöneltilmiştir.
Tokat merkez ilçe araştırmanın evreni olarak seçilmiştir. Araştırmanın örneklemi
ise değişik nüfus bileşenlerini kapsayan üçyüz bireyden oluşmaktadır. Analiz teknikleri
ise, l. Yöntem ve 2. Bulguların yorumlanması olmak üzere iki bölümden oluşturulmuştur.
Birinci bölümde; araştırma teorik olarak ikinci bölüm de ise bulguların yorumlanması
yapılmıştır. Kısaca, çalışma anket tekniği ile elde edilen bulguların teorik bilgilerle
birleştirilmesine, karşılaştırılmasına dayanan yorumlamalardan oluşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Kültür, Müzik, Bileşen, Kategori, Nüfus.

1 5 1