Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T13:06:21+02:00

Yönetici moleküller, asit boyayan boyalarla ilk defa hücrenin çekirdeğinde (nukleus) görüldükleri için, bunlara nükleik asitler denmiştir. Nükleik asitlere, asit özelliği veren yapılarındaki fosfat ( H3 PO4  = Fosforik asit ) grubudur. Daha sonra yapılan araştırmalarla, hücrenin sitoplazmasında, ribozomlarında, mitokondri  ve kloroplastlarında da bu moleküller saptanmıştır.

Bir nükleotidin fosfat grubu diğer nükleotidin şeker grubuna bağlanacak şekilde nükleotidler alt alta gelerek DNA veya RNA’yı oluştururlar.

Nükleotid üç çeşit molekülden oluşur.

1-  Azotlu organik baz

2-  5C’lu şeker(Pentoz)

3-  Fosfat (Fosforik asit)

0