Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T13:07:24+02:00

Türklerin Ergenekondan Çıkışı hakkında aradığınız bilgileri kapsamlı olarak bulabilirsiniz. Türklerin Ergenekondan Çıkış Tarihi

Türklerin Ergenekondan Çıkışı Hakkında Bilgi

Ergenekon Destan’ı, Türkler’in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı’nın önemli bir çizgisi, Türkler’in demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar yapmak, Eski Türkler’in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı’nda Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da ölümsüzleştirmişlerdir. Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han’ın kurmuş olduğu Türk-Moğol Devleti’nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır.

Bir rivayete göre Türkler,Ergenekon’dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart
Nevruz Bayramı olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon’dan çıkış işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır. Ergenekon Destanı,bugün Türk Milleti’nin dünyaya nasıl yayıldığını ve çeşitli coğrafyalarda nasıl
hükmettiğinin anlatan ve bugünde Bütün Türk Dünyasının hep birlikte Nevruz adıyla kutladığı bir bayramdır.

4 4 4
2012-12-16T13:07:32+02:00

Türklerin Ergenekon'dan Çıkışı

Ergenekon Destan'ı, Türkler'in yüzyıllarca çift sürerek, av avlayarak, maden 
işleyerek yaşayıp çoğaldıkları etrafı aşılmaz dağlarla çevrili kutsal 
toprakların öyküsüdür. Ergenekon Destanı'nın önemli bir çizgisi, Türkler'in 
demircilik geleneğidir. Maden işlemek, demirden ve en iyi çelikten silahlar 
yapmak, Eski Türkler'in doğal sanatı ve övüncü idi. Ergenekon Destanı'nda 
Türkler, demirden bir dağı eritmiş ve bunu yapan kahramanlarını da 
ölümsüzleştirmişlerdir. Ergenekon Destanı ilk kez, Cengiz Han'ın kurmuş olduğu 
Türk-Moğol Devleti'nin tarihçisi Reşideddin tarafından saptanmıştır. Reşideddin, 
''Câmi üt-Tevârih'' adlı eserinde Ergenekon Destanı ile ilgili geniş bilgiler 
vermektedir. Fakat Reşideddin, -yukarıda da değinildiği gibi- bir Türk destanı 
olan Ergenekon Destanı'nı moğollaştırmıştır (Ergenekon Destanı'nın nasıl 
moğollaştırıldığı hakkında Prof.Dr.Bahaeddin Ögel'in, Türk Mitolojisi [1.cilt, 
59-71. sayfalar] adlı yapıtında geniş bilgiler vardır).

 
Ergenekon Destanı, Hıve hanı Ebulgazi Bahadır Han'ın 17.yy.da yazmış bulunduğu 
''Şecere-Türk'' (Türkler'in Soy Kütüğü) adlı esere de kaydedilmiştir.Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kurtuluş Savaşında'ki Anadolu'yu, Ergenekon'a 
benzeterek aynı adı taşıyan bir kitap yazmıştır. Ergenekon Destanı'nda Bozkurt, 
öteki Türk destanlarında da olduğu gibi, ön planda ve baş roldedir. Bu kez 
Türkler'e yol göstericilik, kılavuzluk yapmaktadır. Bir rivayete göre Türkler, 
Ergenekon'dan 9 Martta çıkmışlardır. Başka bir rivayet ise bu tarihi 21 Mart 
(Nevruz Bayramı) olarak verir. Öyle anlaşılıyor ki, Ergenekon'dan çıkış 
işlemleri 9 Martta başlamış, 21 Martta da tamamlanmıştır. Ergenekon Destanı, 
bugün Türk Milleti'nin dünyaya nasıl yayıldığını ve çeşitli coğrafyalarda nasıl 
hükmettiğinin anlatan ve bugünde Bütün Türk Dünyasının hep birlikte Nevruz 
adıyla kutladığı bir bayramdır.

1 2 1