Cevaplar

2015-11-11T08:54:30+02:00
“İnsanın bü­yü­me, gelişme ve dav­ranış şekline göre seçilen fi­zik­­sel aktivite­lerin hare­kete dayalı olarak yapıldığı bir eğitim şekli” olarak ifade edilen beden eğitimi Tamer’(1987) e göre,“Fiziksel hare­ketle­rin planlı bir geliş­me doğ­­rultu­sunda yaşantıya dönüştürül­me­si­” olarak tanımlanmaktadır. Spor ise “Kişinin belli dü­zen­le­­meler içinde fiziksel aktivitesini ve motorik beceri­lerini zihin­sel, ruhsal ve sosyal davranışlarını geliş­tiren ve bu özel­lik­lerini belirli kurallar içinde yarış­tırmasını amaçlayan biyo­lojik, peda­gojik ve sosyal bir uğraştır”
1 5 1