6.SINIF DERS KİTABI 63 CEVABI da olur. 20 puanlık soru adam gibi cevap vermeyeni şikayet ederim

1-Oğuz Kağan Destanı'ndaki olayların geçtiği yeri söyleyiniz.

2-Bu bölgenin coğrafi özellikleri hakkında neler biliyorsunuz Bu özellikler insan hayatını nasıl etkilemiş olabilir ?

3- Bu Bölgede şuan hangi ülkeler vardır ?

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-16T13:39:26+02:00

Sosyalciler.com adlı sitede dersi seçip ders kitabı cevaplarına bakarsanız bunu görebilirsiniz zaten :) İstersen özelden link de atabilirim

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-16T14:44:52+02:00

 Destanda o dönemin sosyal, ekonomik siyasi yapısı ve yaşam biçimi ile ilgiliçıkarımlarda bulunulabi*lir. Oğuz Kağan'ın avlanırken ok, yay, çıda, kılıç kalkan kullanması, ziyafet düzenlemesi, halkın birbirine danışıp ziyarete gelmesi, çeşitli yemekler, şaraplar, kımızlar ve tatlıların ikram edilmesi dönemin sosyal, ekonomik yapısı ve günlüyaşamıyla ilgili bilgiler yansıtır.

Mekân

Orman:Oğuz Kağan'ın gergedanı ve sunguru avlayıp öldürdüğü, içinde ırmakların aktığı, birçok av barındıran yerdir.

Buz Dağı:Oğuz Kağan'ın ordusunun kırk günde aştığı büyük bir dağ olarak tasvir edilmiştir.

İtil Müren (İdil Nehri) kıyıları ve Kara Dağ:Oğuz Kağan ile Urum Kağan'ın savaştığı yerdir.,

Tema: Oğuz Kağan'ın kendi halkı için yaptığı iyilikler, hizmetler ve gösterdi*ği olağanüstüçabalar7. yüzyıl civarında konar-göçer bir yapıyla yer değiştirmeye başlamışlar ve coğrafi olarak Doğu Roma (Bizans) kayıtlarına göre önceBalkanlar’a yayılmışlardır. Oğuzlar, TürkiyeAzerbaycanTürkmenistanİranIrak ve Balkanlar’da (BulgaristanRomanyaYunanistan,MakedonyaKosovaSırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar. destanın temasını oluşturmaktadır.

 

 

Bu boyların Bozoklar ve Üçoklar olarak ikiye bölünmesi ise daha sonradır. Bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu, bir kısmı da Göktürk Devleti'nin kurulması ve Ötüken'i işgali nedeniyle batıya göçmüştür(6.yy). Kalanlar Göktürk egemenliği altına girmiştir.

630'da ilk Göktürk devletinin zayıflayıp Çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da İkinci Doğu Göktürk Devletikurulunca fazla direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girdiler[kaynak belirtilmeli]. (7. yüzyıl sonları). 745 yılında İkinci Doğu Göktürk Devleti de yıkılınca batıya ve Çin'e göçmüş birçok Oğuz Boyu da Ötüken'e geri dönerek Kutluk Bilge Kağan'ın kurduğu Uygur Devleti çatısı altında birleşti. Altaylar'ın batısındaki ve Tanrı Dağları bölgesindeki Oğuz toplulukları ise Gök Türklerin batı kolu olan Türgiş ya da Türkeş Kağanlığına bağlı olarak varlıklarını sürdürdüler. 760'lı yıllarda bölgeyi ele geçiren Karluk boyunun kurduğu devlette yer aldılar. Bu boyun öncülüğünde Yağma ve Çiğil boylarının da katılımıyla kurulan Karahanlı Devleti içinde Oğuz boyları da vardı. 10. yüzyılda Hazar Denizi'nin doğusunda Oğuz Yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular[kaynak belirtilmeli]. 1000 yılında Kıpçaklartarafından yıkılan bu devletten sonra Oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı kuzeye giderek bugünkü Kırım, Kazak, Bulgar ve Tatarların atası oldular; bir kısmı da Selçuk bey önderliğinde güneye indiler, İslamı kabul edip İslâm orduları hizmetine girdiler. Doğu'daki Oğuzkitlelerinin tarihi başka yönde gelişti. 840 yılında Uygur Devleti Kırgızlar tarafından yıkılınca Oğuzların asıl büyük göçü başladı veAsya'nın dört bir tarafına ama daha çok kitleler halinde batıya göçtüler ve öteki kandaş boylarla birleştiler.

Oğuz kitleleri içinde Kınık boyundan olup, ataları Selçuk'un adından ötürü Selçuklular olarak anılmaya başlayan bir kol Tuğrul Beyönderliğinde 1038 yılında Irak ve İran'da Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurdu. Etrafta dağınık yaşayan diğer Türk boyları da bu İmparatorluğa katıldı[kaynak belirtilmeli]. 1040'da Merv yakınlarındaki Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri yendiler.

Selçuklu egemenliği İran, Horasan, Merv, Irak, Suriye, Güney Kafkasya ve Anadolu'da bir asırdan fazla sürdü. Son büyük sultanları Sencer'in 1141'de Semerkant ile Buhara arasında bulunan Katavan mevkiinde Moğol kökenli Karahıtaylılar'a yenilmesi ile devlet çözülmeye başladı. 1153'te kuzeydoğudan gelen Karahıtaylar ve Karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca Oğuzlar dağıldı. Dağılan bu boyların kimi Harzemşahlara bağlandı, kimi Horasan'a, Kirman'a göçtü[kaynak belirtilmeli], kimileri de daha batıya gidip Irak'a, Suriye'ye yerleşti[kaynak belirtilmeli], kimileri de Anadolu Selçuklu Devleti 'ne katıldı. Bunlardan sonra kurulan Akkoyunlu, Karakoyunlu, Safevi Devletleri, Alemdarlar, Anadolu beylikleri, Osmanlı İmparatorluğu, Suriye, Irak ve Azerbaycan'da çeşitli beyliklerde de Oğuz Kağan Destanı mevcuttu.

Göktürkler ve Oğuzlar Vergi memuruna Amga (veya Imga) derlerdi, ve devlet kasasınada Aglık.....................................................

 

0