Cevaplar

2012-12-16T13:49:45+02:00

http://www.bilgihanesi.com/atom-iyon-nedir-yapisi-ve-ozellikleri-izotop-elektron-metal-ametal-p372/ buraya girersen,ayrıntılı anlatıyor.. =)

1 5 1
2012-12-16T14:16:26+02:00

Bütün atomların yapısı aynıdır. Yani bütün atomlar elektron, ve çekirdekten yapılmıştır. Atomlar, hepsi de aynı şeylerden yapılmış oldukları halde, yine birbirlerine benzemezler. Elektronların sayısı, iki atom arasındaki bir tek elektron farkı olması, o iki atomun bambaşka özellikler göstermesine yeter. Yeryüzünde bulunan her şey atomlardan yapıldığı halde bu atomların elektronları değişik sayıda olduğu için çeşitli özellikler kazanırlar. Altın cıvaya, kurşun çinkoya bu yüzden benzemez. Yeryüzünde, çekirdek yükleri ve elektron sayıları eşit olmayan atomların bir araya gelmesiyle oluşmuş 100′den fazla cisim vardır. Bunlara eleman denir. Bu  elemanlar   da çıkarırlar. Çevremizde her gün gördüğümüz sayısız “maddenin yapısında en çok 30 eleman kullanılmıştır.

Aynı elemanın birden çok atomunun, ayrı elemanların ise ya 1, ya da daha çok atomunun birleşmesiyle ortaya çıkan atom topluluklarına molekül denirMolekül yeni bileşiğin özelliklerini taşıyan en küçük parçadır. Bir molekülde en az 2 atom bulunur.

Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Birkaç yüz bin atomun birleşmesiyle meydana gelmiş moleküller de vardır. Meselâ, hidrojen ve oksijen gaz halinde bulunan iki ayrı elemandır. 2 hidrojen atomuyla 1 oksijen atomu birleşerek bir su molekülü meydana getirirler. Bu örnekte hidrojen ve oksijen birer eleman, bunların birleşmesiyle meydana gelen su da bir bileşiktir. Suyun en küçük parçası moleküldür. Su atomu diye bir atom yoktur. Yani bileşiklerin en küçük parçaları molekülelemanların en küçük parçaları atomlardır. 

2 5 2