Cevaplar

2012-12-16T14:39:08+02:00

SORU1) (1 / 2x-y-7) + ( 1 / x+y-16) =1 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? cevap:9

1/2 + 1/2 = 1 olabilir.

2x-y-7 = 2 ---> 2x-y = 9

x+y-16 = 2 ---> x+y = 18

2x-y = 9
x+y = 18

alt alta topladığımızda;

3x = 27 --> x = 9

SORU2) (x^2 -2x+7) / (x+1) kesrini tamsayı yapan x tamsayılarının toplamı kaçtır? cevap:-8

(x2-2x+7)/(x+1) = (x-3) + 10/(x+1) şeklinde yazabiliriz.

kesrin tam sayı olması için x+1 --> 10'un tam sayı bölenleri olmalı

x+1 = 10 --> x=9
x+1 = 5 ---> x=4
x+1 = 2 ---> x=1
x+1 = 1 ---> x=0
x+1 = -10 -> x=-11
x+1 = -5 --> x=-6
x+1 = -2 --> x=-3
x+1 = -1 --> x=-2

9+4+1+0-11-6-3-2 = -8

SORU3) x,15 ten küçük asal sayıdır. (3x+1) / (11) kesri bileşik kesir olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? cevap:36

Payı,paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir.

3x+1 > 11

3x > 10

x > 10/3

x,15 ten küçük asal sayı ise x---> 5,7,11,13 olabilir.

5+7+11+13 = 36

SORU4) x tam sayı için; (2x+27) /(x-6) sayısı bir sınıftakş öğrenci sayısını göstermektedir. buna göre sınıf mevcudu en çok kaç kişi olabilir?cevap:41

kesrin en büyük olması için x-6 = 1 olmalıdır.

x-6 = 1 ---> x = 7

2x+27 = 2.7 + 27 = 14+27 = 41

0