| Kelime____ |__Kök______|___Çekimeki______|___Yapım eki__|

|Adına |___________|________________.|_____________|

|Canımsın |___________|________________.|_____________|

|Üzerine |___________|________________.|_____________|

|Dalgalanırsın|___________|________________.|_____________|

|Bayrağağıma |___________|________________.|_____________|

|Saygım_____|___________|________________.|_____________|

|Sonsuzdur |___________|________________.|_____________|

|İstiyor |___________|________________.|_____________|

|Örtülür |___________|________________.|_____________|

|Kurtılışta |___________|________________.|_____________|

| Gönüllüyüm |___________|________________.|_____________|

| İstekliyim |___________|________________.|_____________|

| Olayım |___________|________________.|_____________|

| Hepsi |___________|________________.|_____________|

|Soysuzdur |___________|________________.|_____________|

----------------------------------------------------------------------------

Arkadaşlar Kök e kökünü YApım ekine yapım eki geldiyse o aldığı eki Çekim eki geldiyse gelen çekime ekini yazın (20 P)

Saçmalayanı Şikayet ederim ....-Tam yapanı En iyi yaparım

1

Cevaplar

2012-12-16T16:33:46+02:00

kelime                              kök                          çekimeki                              yapımeki

adına                              ad                                    ına

canımsın                       can                                 ım  sın

üzerine                          üzeri                                                                         ne

dalgalanırsın               dalga                                 sın                                lan ır

bayrağıma                 bayrak                             ım a

saygım                         say                                                                              gım

sonsuzdur                 son                                   dur                                        suz

istiyor                         iste                                                                               yor

örtülür                           örtü                                                                           lür

kurtuluşta                   kurtul                                                                           uş

gönüllüyüm            gönül                                   yüm                                      lü

istekliyim                istek                                    yim                                       li

olayım                     ol                                                                                     ayım

hepsi                        hep                                                                                    si

soysuzdur             soy                                                                                     suz dur

 

0