Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-16T16:44:24+02:00
D-Trablusgarp Savaşının Sonuçları
1-İtalyanlar Trablusgarp’ı ele geçiremeyince Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için On İki adayı işgal etti.
2-Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
3-Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını İtalya’ya verdi.                                                                               
4-Mustafa Kemal Paşa Trablusgarp’ta kazandığı başarılar(Derne-Tobruk) sonucu binbaşı oldu. 
5-Kuzey Afrika’da İtalyan sömürgesi başladı
6-On İki Ada fiilen Osmanlı’nın elinden çıktı.
7-İtalyanlar ilk defa Ege Denizi’ne yerleşti.
8-Balkan devletlerinin Osmanlı üzerine harekete geçişi kolaylaştı
9-İttihat ve Terakki Partisi prestij kaybetti. 
NOT: Mustafa Kemal ilk defa sömürgeciliğe karşı savaştı. 
NOT: Uşi İsviçre’de bir kenttir.   
1 5 1
2012-12-16T16:51:57+02:00

İtalyanlar Trablusgarp’ı ele geçiremeyince 12 adayı işgal etti ve barış antlaşması imzalandı. Bunun bir diğer sebebide balkan savşlarıdır.
12 ada Balkan Savaşı sonucuna kadar İtalyanlara bırakıldı ama İtalyanlar geri vermedi .
Osm. Dev. Kuzey Afrikadaki son toprağı elden çıktı .
Mustafa Kemal rütbe atladı .
Sömürge devletlerinin sayısı arttı 
Mustafa Kemal'in savaştığı ilk savaş
Antlaşmanın İsmi ''Uşi''dir ben bunları biliyorum :D 

0